BELYSNINGSGUIDE Riktig valg

For å skape det lyset du vil ha, trengs det – i tillegg til riktig lysstyrke – riktig lampeskjerm, dimmer og riktig tilbehør. Ulike lampeskjermer slipper gjennom mer eller mindre lys – hva lampen skal bidra med til rommet avgjør derfor hvilken lampeskjerm du bør velge.… lampeskjerm

Når du velger lampeskjerm, husk at ikke bare farge og form skaper inntrykk. Hvor mye lys de slipper gjennom spiller en stor rolle for atmosfæren og stemningen i rommet. Funksjonslampen trenger en skjerm som retter lyset, mens stemningslyset skal kunne spres over en større del av rommet.… dimmer

Å dimme eller ikke dimme ... Hva skal man velge? En god grunnregel å forholde seg til er at det generelle lyset er fint å kunne dimme. Dermed kan grunnlaget for atmosfæren justeres etter behov. Selvfølgelig kan andre typer lyskilder dimmes. Tenk over hvor i rommet du trenger å justere lysstyrken, og start planleggingen!… takkontakt

Fra og med 1. april 2019 kreves nye typer stikkontakter og uttak ved nybygging. Det betyr at hus som er bygget etter 1. april 2019 krever en viss type takkontakt, og at hus som er bygget før dette kan ha en annen type installert. Derfor selger vi nå takkontakter separat slik at du kan velge den som passer i ditt hjem. Men hvilken skal du velge? Nedenfor har vi listet opp hvilke takkontakter som finnes, og hvordan du monterer dem.DCL-uttak

DCL lampeuttak installeres kun med jord, og til disse uttakene kan du bruke både jordede og ujordede stikkontakter. Hvilken du skal ha baseres på taklampens beskyttelsesklasse. Beskyttelsesklassen står på lampen som I eller II, hvor klasse I står for jordet og klasse II for ujordet. Velg en lampekontakt i samme klasse som lampens beskyttelsesklasse.Eldre uttak – jordet

Har du et eldre, jordet uttak? Til disse uttakene kan du bruke både jordede og ujordede takkontakter. Hvilken du skal ha baseres på hvilken beskyttelsesklasse taklampen har. Beskyttelsesklassen står på hver lampe som I eller II, hvor klasse I står for jordet og klasse II for ujordet. Velg en lampekontakt i samme klasse som lampens beskyttelsesklasse.Eldre uttak – ujordet

Har du et eldre, ujordet uttak? Da anbefaler vi at du kjøper taklamper i beskyttelsesklasse II og en ujordet lampekontakt. Kontakt en elektriker hvis du er usikker.