Ellos collaborations

logo ellos collaborations


Som en del av vårt Made by Women-initiativ, tar vi med jevne mellomrom inn kvinnelige inspiratorer og designere i våre kampanjer og kolleksjoner. Vi bærer alle på en historie, noe eget og unikt. Her forteller vi slike historier, ikke med ord, men med mønstre og farger. Tomme lerretsduker fylles med lys og rom, fiber og tråder veves sammen til en helhet. Et kreativt rom som gir mening til det vi enda ikke har sett eller rørt ved. Der vi kan møtes, fortelle og – fremfor alt – skape.Live collaborations
Made by women