Made by Women

Made by women

Hver kvinne har en historie å fortelle. Noe eget og unikt, som i sin uretusjerte form når det som er vakkert. Vi har skapt en plattform for å løfte noen slike historier, naturlige og ærlige, fordi det er i dem vi kan finne noe å kjenne oss igjen i. Det er gjennom gjenkjennelse vi lærer – om oss selv og hverandre. Vi lar ulike kvinners stemmer høres, for alle kvinners skyld.
Denne kampanjen handler om tingene midt i livet. De som er med oss i tiår eller bare en liten stund. De vi lader med biter av oss selv, minner og stunder til å dele videre når vi trenger noe nytt å fylle – en ny historie å fortelle. Og så handler den om alt det kroppene våre gjør mulig. Den handler om forhold, om fellesskap og om å finne frem i livet sammen. Her kan vi skape nye historier, hvor alle våre sorger og lykkestunder får være det som leder. Som tar plass. Og hvis vi går sammen, er det nok som Linnea Henriksson synger. «Det ordnar sig».

Made by women     |     #equallycreative     |     #equallywomen     |     #equallyellos    

About a sofa


Kvinnekroppen. Den tar oss gjennom livet. Lar oss være sammen, lar oss bygge opp alt det vi er, vil og kan. Alle de prøvelser den utsettes for, alt det den greier, minner oss stadig om at standarden vi presenteres for ikke stemmer.

Denne filmen handler om familien, om kvinnekroppen og tiden sammen. For hva innebærer det å vokse opp sammen? Å leve med hverandre gjennom sorg og lykke, å finne hverandre i helt nye roller, nye måter å forholde seg til verden på? Det handler ikke om å ta seg frem eller forbi. For alt det som skjer med oss, alle de valgene vi tar, former det vi blir, det vi er.

Midt i alt, midt i hverdagen, finnes alle de tingene som omgir oss – fulle av våre historier. Og hvis vi ser nøye etter, kan ledetrådene de bærer på fortelle en sannhet om oss selv som vi kanskje ikke har hørt før. Og sannheten er at den der standarden holder på å gå i stykker, bit for bit. Vi har fortsatt en bit igjen, nye ledetråder å finne. Så. Vil du gå med oss?Se hele kampanjen her

Made by women     |     #equallycreative     |     #equallywomen     |     #equallyellos    

About a skirt


Tenk om alle kravene vi stiller til oss selv og kroppene våre sakte, men sikkert forsvant. Tenk om det ikke lenger fantes en standard å forholde seg til, en å tvinge kroppene våre til å tilpasse seg etter. Tenk om vi, i all den sorg og all den lykke som livet inneholder, bare fikk lov til å være.

Denne filmen handler om vennskap, om kvinnekroppen og om forholdet mellom mennesker. Den handler om smerten, om gleden kroppen lar oss oppleve, og om friheten den gir oss – hver dag. Og så handler den om tingene og plaggene som er med oss. De vi kanskje tror kan endre hvordan vi ser ut, for deretter hjelpe oss med å forandre hvordan vi ser på oss selv.

Tenk om alt det som en gang var så viktig ikke lenger spilte noen rolle. Tenk om vi slapp alle forestillinger om hvordan kvinnekroppen skal se ut og føre seg. Hva er da igjen, om ikke delene av oss som faktisk betyr noe? Det er fortsatt et stykke igjen å gå før alle «tenk hvis» er borte. Så. Vil du gå med oss?Se hele kampanjen her


Made by women

Made by women     |     #equallycreative     |     #equallywomen     |     #equallyellos    

Linnea Henriksson

Til denne kampanjen har Linnea Henriksson tolket og omskrevet vår låt «Will you walk with me?». Med glede og samhold strømmer denne svenske versjonen av låten over med positivitet og uovervinnelig fremtidstro.Les intervjuet her

Roshi Hoss

Hovedrollen i «About a sofa» spilles av Roshi Hoss – influenser, skuespiller, artist og gründer. Med våre Made by Women-kampanjer vil vi fremheve kvinners arbeid, og bidra til å skape plass og rom for kvinner i de offentlige rommene. Vi intervjuet Roshi i forbindelse med kampanjen – les hele intervjuet her!

Karin Kajjan Andersson

Hovedrollen i «About a skirt» spilles av forfatteren, foreleseren og kroppsaktivisten Karin Kajjan Andersson. Hun bidrar til samfunnsdebatt, blant annet gjennom boken «Livsviktigt: en handbok i kroppspositivt föräldraskap», sin Instagram-profil og debattartikler. Vi vil fremheve hennes arbeid for en mer inkluderende og likestilt verden.Les intervjuet er

Sjekklisten


Som motebedrift er det viktig for oss å formidle et bilde av kvinner og kvinnelighet som stemmer med virkeligheten – et bilde som er aksepterende og inkluderende. Derfor har vi utarbeidet en sjekkliste med punkter som vi hele tiden streber etter å oppfylle. En påminnelse til oss og en måte for dere å få vite hvordan vi arbeider for å fremme et sunt og positivt bilde av kvinneligheten.

1. Vi skal alltid verne om og ta ansvar for kvinnen og kvinnekroppen.

2. Vi bruker modeller med ulik kropp, hudfarge og utseende – vi står for inkludering og likestilling.

3. Vi retusjerer og justerer aldri kropper, men viser dem nøyaktig slik de er.

4. Vi fremmer likestilling og kvinners rettigheter.

5. Fra og med 2021 skal vi gi personalet vårt intern opplæring i likestillingsspørsmål og inkludering.

Women of Ellos


Vi intervjuet Ellos’ Creative Director Anna Westlund og designsjefene for Ellos Home og Ellos Fashion. Se deres filmer, og finn ut mer om våre sjekklister og arbeidet rundt omkring!


Se intervjuene