Bærekraft


Voices of Ellos

I 2020 ble det gjort intervjuer med Ellos’ Creative Director, designsjefen for Ellos Fashion og designsjefen for Ellos Home. Se deres filmer, og finn ut mer om våre sjekklister og arbeidet rundt omkring!


Karin Verdoes er designsjef for Ellos Fashion. I filmen forteller hun om det daglige bærekraftarbeidet på Ellos’ moteavdeling, hvor langt vi har kommet, og hva vi kan og må gjøre bedre.

På bare noen år, fra vi laget sjekklisten, har vi kommet så langt med mange ting. Hele bedriften har omstilt seg på kort tid, og internt er nå bærekraftspørsmålet superviktig. Det er noe jeg er stolt av.

Jennifer Åhman er designsjef for Ellos Home. I filmen forteller hun om det daglige bærekraftarbeidet på Ellos’ interiøravdeling, hvor langt vi har kommet, og hva vi kan og må gjøre bedre.

Man skulle jo ønske at det var en knapp å trykke på. At det kunne vært så enkelt og gå så fort å gjennomføre alle de endringene man vil gjennomføre. Det er store apparater, store arbeider som krever at vi som bransje går sammen. Og det er faktisk akkurat det som er i ferd med å skje, noe som er fantastisk.

Anna Westlund er Creative Director for Ellos, og blant annet ansvarlig for våre kampanjer. I filmen forteller hun om hvordan vi jobber for å ta ansvar for hvordan vi portretterer kvinnekroppen og kvinneligheten, hvor langt vi har kommet med dette og hva vi må gjøre bedre.

Sjekklisten vi har laget er et løfte til kunden og oss selv – vi vil alltid formidle et realistisk bilde av kvinnekroppen. Bransjen vår har lenge omformet og endret kvinnekropper til noe som faktisk ikke eksisterer – vi tror det har bidratt til de uoppnåelige normene som finnes. Vi vil gjøre det helt motsatte for å kanskje bidra til å endre de normene, og skape et bilde av kroppen som faktisk stemmer.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET