Bærekraft

Vårt bærekraftsarbeid


Ellos & bærekraft    Ellos sjekklister    Sertifiseringer    Bærekraftige materialer

Vi ønsker å tilby et stort utvalg produkter som alle er produsert med hensyn til mennesker og miljø.

#ellosactionlist

Sertifiseringer


Ellos jobber hele tiden for en bedre verden. Med sertifiseringer kan vi vise at produktene våre oppfyller ulike krav.

Vi ønsker å tilby et stort utvalg produkter som alle er produsert med hensyn til mennesker og miljø. Vi jobber derfor i størst mulig grad med sertifiseringer som kan bekrefte at produktene er bærekraftig produsert, sporbare og oppfyller strenge kriterier.

Ulike sertifiseringer stiller forskjellige krav. Felles for alle er at produkter må inspiseres, kontrolleres og oppfylle de vilkårene som stilles i henhold til sertifiseringene. Hvilken sertifisering et produkt oppfyller, finner du vanligvis på vaskelappen eller på en hengende etikett på produktene våre.


KlimakompenseringClean Development Mechanism
FNs egen sertifisering, og oppfyller Kyoto-avtalens kriterier om å løpende fastsette hvor stor klimaeffekten er. CDM-prosjekter er ofte investeringer i fornybar energi, og prosjektene bidrar til en bærekraftig utvikling i gjennomføringslandet, og gir positive effekter både miljømessig, økonomisk og sosialt.


Gold Standard
Er en global, ideell stiftelse som ble grunnlagt i 2003 av blant annet WWF International og Greenpeace International. Det er den eneste sertifiseringsstandarden som er godkjent og betrodd av mer enn 80 internasjonale miljøorganisasjoner. Gold Standard er et kvalitetsstempel for klimakompenseringsprosjekter, og har strenge retningslinjer og krav til sosialt ansvar samt bærekraftig utvikling for klimakompensasjon.


Økologisk tekstilGOTS - Global Organic Textil Standard
GOTS en internasjonal, økologisk merkeordning for klær og tekstiler som oppfyller både sosiale og miljømessige krav. Standardens krav tar hensyn til hele verdikjeden fra råvare til ferdig produkt, fra dyrking, plukking, fremstilling og produksjon av selve plagget. Et tekstilprodukt må bestå av minst 70 % økologisk fiberråvare for å kunne få GOTS-merking.

GOTS har to forskjellige Klasseifiseringer:
Klasse 1: Et produkt må bestå av minst 95 % sertifisert, økologisk fiber for at man skal kunne bruke GOTS-logoen. Øvrige 5 % kan være ikke-økologisk natur- eller syntetfiber.
Klasse 2: For produkter med 70–95 % økologisk fiber brukes en annen variant der det økologiske innholdet må angis i %.


OCS – Organic Content Standard
OCS en merkeordning for økologisk tekstilmateriale. Standarden bekrefter økologisk innhold og mengde økologisk materiale i sluttproduktet. Dette gjøres ved å spore og kontrollere prosessene og deres opprinnelse. OCS stiller ingen krav når det gjelder kjemikalierestriksjoner, miljømessige aspekter i produksjonsprosessen (vann- og energiforbruk), sosiale aspekter eller lovlig overholdelse, til forskjell fra GOTS, kun at det består av økologisk dyrket fiber.

OCS har to forskjellige klassifiseringer:
Klasse 1: OCS 100 garanterer 100 % økologisk materiale i et produkt.
Klasse 2: OCS Blended garanterer 5–95 % økologisk materiale.


Resirkulert tekstilGRS – Global Recycling Standard
GRS er en internasjonal merkeordning for sporing av minst 50 % resirkulert tekstilmateriale i et sluttprodukt. Standarden tar hensyn til hele kjeden, og omfatter hele produktet eller stoffet fra råmateriale til ferdig produkt. GRS sikrer at materialet inneholder resirkulerte deler, og omfatter også miljømessige faktorer, kjemikalierestriksjoner og sosiale aspekter.

GRS har to forskjellige klassifiseringer:
Klasse 1: Kun produkter som består av minst 50 % resirkulert materiale kan merkes med GRS. Hvis et produkt ikke består av 100 % GRS-sertifisert innhold, må dette tydelig framgå.
Klasse 2: Produkter med flere forskjellige resirkulerte materialer, må oppgi dette i % for hvert materiale.


RCS – Recycling Claim Standard
RCS en merkeordning for sporbarhet av resirkulert tekstilmateriale. RCS stiller ingen krav når det gjelder miljømessige aspekter i produksjonsprosessen (vann- og energiforbruk), sosiale aspekter, sikkerhetsrelaterte spørsmål og lovgivning. Denne merkeordningen dekker produkter som består av 5–100 % resirkulerte materialer.

RCS har to forskjellige sertifiseringer:
Klasse 1: RCS 100 garanterer 100 % økologisk materiale i et produkt.
Klasse 2: RCS OCS Blended garanterer 5–95 % resirkulert materiale.


MiljømerkingerEU Ecolabel
EU Ecolabel er EUs No 66/2019 offisielle miljømerke som tar hensyn til produktets miljøbelastning ut fra et levetidsperspektiv fra råvare til avfall. Produktet må oppfylle høye krav til miljø, funksjon og kvalitet for å kunne EU Ecolabel-sertifiseres. Et produkt som er EU Ecolabel-sertifisert garanterer begrenset bruk av skadelige stoffer for helse og miljø, samt mindre vann- og luftforurensing i produksjonen.


Svanen
Svanen er en miljømerking som tar hensyn til bevisste miljøvalg. Tekstiler som er svanemerket er laget med så lav miljøpåvirkning som mulig i alle ledd av produksjonen, fra ferdig råvare til ferdig produkt. Svanen er også en garanti for at produksjonen og produktet oppfyller strenge miljø-, helse- og kvalitetskrav, og er kontrollert av en uavhengig tredjepart.


FSC – Forest Stewardship Council
FSC en internasjonal medlemsorganisasjon som jobber for ansvarlig skogbruk globalt. Treprodukter som er FSC-sertifiserte er bærekraftig hugget med hensyn til miljø og sosiale forhold som beskytter truede arter og styrker rettighetene for arbeidere og urbefolkning.

FSC har tre forskjellige klassifiseringer:
Klasse 1: 100 % from well-managed forest – dette betyr at 100 % av trematerialet kommer fra FSC-sertifisert skog.
Klasse 2: Mix from responsible sources, vilket innebär att trämaterialet är ifrån FSC-certifierad material, återvunnet material eller kontrollerat trä. Det innebär att produkten inte är helt FSC-certifierad utan består av en blandning. Men följer strikta miljökrav. Klasse 3: Recycled – dette betyr at treverk eller papir i produktet kommer fra resirkulerte materialer.


Mer bærekraftig produksjonJeanologia – Mer bærekraftige produksjonsprosesser
Hos oss kan du finne jeans fremstilt med Jeanologias Laser- og E-Flow-teknologi. Dette er prosesser som kraftig reduserer forbruket av strøm, vann og kjemikalier når det gjelder farging, vask og finish sammenlignet med tradisjonelle metoder. Fordelen med laser er at den kan skape slitte effekter og rifter i stoffet. Andre metoder som for eksempel kjemikalier, sliting for hånd og sandblåsing kan være skadelige for både miljø og helse.


Øvrige tekstile sertifiseringerBluesign®
En internasjonal organisasjon som stiller krav til ansvar for miljø, helse og sikkerhet innen produksjonskjeden. Systemet er basert på kriterier når det gjelder ressursbruk og eliminering av farlige kjemikalier før produksjonen starter, samt sikrer og kontrollerer miljøvennlig og sikker produksjon. Ressurstilgangen av vann og kjemikalier granskes også i løpet av hele prosessen. Bluesign® har fem grunnprinsipper som baseres på bærekraftig bruk og forbruk innen: ressursproduktivitet, forbrukersikkerhet, vannutslipp, luftutslipp, helse og sikkerhet.

Bluesign® har to forskjellige klassifiseringer:
Klasse 1: Bluesign® Product forsikrer at hele varen, fra stoff og tilbehør som tråd, knapper, glidelås og merkelapp, oppfyller kriteriene.
Klasse 2: Bluesign® Approved brukes til stoffer som garanterer at minst 90 % av innholdet oppfyller kravene.


European Flax
European Flax er en premium-merking for lin av høy kvalitet. Produkter med denne merkingen garanterer at linet kommer fra dyrking som tar hensyn til miljøet ut fra kriteriene: ingen kunstig vanning, genmodifiserte avlinger eller utslipp. Passer også utmerket for Cradle to Cradle-sertifiseringen. For at et produkt skal kunne merkes som European Flax, må det bestå av 100 % European Flax-sertifisert lin. Sluttproduktet må bestå av en materialkomposisjon av 100 % lin eller minst 50 % linblanding. Blanding med andre fibre kan bestå av ikke mer enn 50 % av total materialkomposisjon, men kan ikke inneholde usertifisert lin. For å kunne få denne merkingen kreves det at produktet og leverandøren er sertifisert og garanterer sporbarhet i hele produksjonsprosessen fra plante til fiber.


OEKO-TEX Standard 100® Øko-Tex er et test- og sertifiseringssystem for tekstile produkter i alle produksjonsledd. Systemet kontrollerer at produktene ikke inneholder helsefarlige stoffer som er ført opp på EUs kandidatliste i REACH over forbudte stoffer. Øko-Tex er en humanøkologisk merking som har fire klassifiseringer basert på tester ut fra tekstilenes bruksområder. Jo mer hudkontakt og mer sensitiv hud, desto høyere humanøkologiske krav må oppfylles. Klasse 1 testes i henhold til de aller strengeste kriteriene.

ØKO-TEX Standard 100® har fire forskjellige sertifiseringer:
Klasse 1: Testes på tekstiler og tekstile leker for barn opptil 3 år, som f.eks. undertøy, sparkebukser, sengeutstyr, stoffleker osv.
Klasse 2: Testes på tekstiler som er i direkte hudkontakt med en stor del av overflaten, som f.eks. undertøy, sengetøy, håndklær, skjorter, bluser, sokker osv.
Klasse 3: Testes på tekstiler som overhodet ikke eller bare med en liten del av overflaten er i kontakt med huden, som f.eks. jakker, frakker, mellomlag osv.
Klasse 4: Testes på interiør- og dekormaterialer som f.eks. duker, gardiner, møbelstoffer, madrasser osv.

*Øko-Tex Standard 100® er en humantoksikologisk merking, og klassifiseres ikke under A Better Choice.


Sertifiseringer for Ellos SkjønnhetEcocert
EcoCert er det største sertifiseringsorganet i Europa og USA. De kontrollerer og sjekker innholdet i produkter fra råvare, produksjon og emballasje innen kosmetikk. Et produkt som er EcoCert-sertifisert betyr ikke automatisk at det er 100 % økologisk. Kravene gir nemlig rom for at produktets innhold kan bestå av inntil 5 % syntetiske eller kunstige ingredienser.
Kriterier:
95 % naturlige ingredienser, hvorav 10 % må være økologiske. Vann regnes som en naturlig ingrediens.
At produktene ikke er testet på dyr.
At emballasjen er biologisk nedbrytbar.


Soil Association
Soil Association er Storbritannias største økologiske sertifiseringsorgan. Sertifiseringen anses generelt som en svært streng standard for sertifisering av økologiske og naturlige varer. En vare merket med «Soil Association Organic Standards» må inneholde minst 95 % økologiske ingredienser.
Kriterier:
Klasse 1: Økologisk: må inneholde minst 95 % økologiske ingredienser.
Klasse 2: «Made with xx % organic ingredients»: må inneholde minst 70 % økologiske ingredienser. Vann er ikke inkludert.


CosmeBio
Cosmebio er en fransk organisasjon som siden 2003 har kontrollert innhold og produksjonens påvirkning på miljøet. Produktene kan ikke testes på dyr og kan ikke inneholde syntetiske dufter.
Kriterier:
Cosmetique Eco: minst 95 % av ingrediensene må være av naturlig opprinnelse, hvorav minst 5 % økologiske. Maks. 5 % av ingrediensene kan være syntetiske.
Cosmetique Bio: minst 95 % av naturlig opprinnelse, 10 % av disse må være økologiske. Maks. 5 % av ingrediensene kan være syntetiske.


NaTrue
NaTrue er et frittstående europeisk sertifiseringsorgan med mål om å skape en internasjonal standard. De arbeider for å øke bevisstheten om verdien av naturlige ingredienser for forbruker og miljø.
Kriterier:
Klasse 1: NaTrue Organic Cosmetics – økologisk naturkosmetikk: produktet må være 100 % naturlig, og 95 % av ingrediensene må være økologiske.
Klasse 2: NaTrue Cosmetics With Organic portions – naturkosmetikk med økologiske ingredienser: produktet må inneholde minst 90 % naturlige ingredienser, og 70 % av ingrediensene må være økologiske.


USDA Organic
USDA står for United States Department of Agriculture, og drives av det amerikanske landbruksdepartementet.
Kriterier:
Klasse 1: USDA 100 % Organic: 100 % økologiske ingredienser.
Klasse 2: USDA Organic: 95 % økologiske ingredienser.
Klasse 3: «Made with xx % organic ingredients»: produktet må bestå av minst 70 % økologiske ingredienser.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET