Bærekraft

Samfunnsengasjement


Startside    Gjenbruke & gjenvinne    Vår miljøpåvirkning

Målet er å minimere både ressursforbruket og mengden avfall, samtidig som vi forsøker å gjenbruke og resirkulere alt vi kan.

#ellosactionlist

Vår miljøpåvirkning


Å ta vare på miljøet er avgjørende for kommende generasjoner. Derfor jobber vi på Ellos hele tiden med å redusere vår miljøpåvirkning.

Med ambisjonen om å alltid bli mer ansvarsfulle er det viktig å se over ressursforbruket i vår egen drift. Målet er å minimere både ressursforbruket og mengden avfall, samtidig som vi forsøker å gjenbruke og resirkulere alt vi kan.

Arbeidet går hånd i hånd med å redusere kostnader ved å bruke ressurser mer effektivt. Gjennom en årlig miljørapport har vi muligheten til å evaluere bedriftens miljøpåvirkning og stadig forbedre oss.

Her kan du lese vår Bærekraftrapport for 2019: Sustainability report

Redusert energiforbruk og fornybar elektrisitet
Vi jobber kontinuerlig med å redusere strømforbruket i lokalene våre i Viared, Sverige, og følger opp dette årlig. Siden 2015 har all elektrisiteten kommet fra fornybare kilder, noe som har redusert karbondioksidutslippene fra vårt strømforbruk med 60 %.

Effektiv transport
Vår største effekt når det gjelder utslipp av CO2 skyldes transporten av produktene våre fra leverandørene til lageret vårt, og videre til kundene våre. De fleste av langtransportene våre skjer derfor med båt. Fartøy kan transportere store volum, og har lavere miljøpåvirkning enn transport med fly og bil.

Vi jobber stadig med å redusere antall flytransporter, blant annet ved å pakke varene våre slik at de skal ta så liten plass som mulig. Vi streber også etter å jobbe mer proaktivt med transportørene våre for å effektivisere transportene og redusere utslippene.

Gjenvinning og kildesortering
En av hjørnesteinene for å oppnå sirkularitet, er å gjenbruke og gjenvinne ressurser. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kildesorteringen, og i dag kildesorteres mer enn 90 % av avfallet fra lokalene våre i Viared i Sverige. Mesteparten av avfallet består av bølgepapp og plast fra emballasje. Vi jobber kontinuerlig med å redusere det avfallet som ikke kan resirkuleres.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET