Bærekraft

Samfunnsengasjement


Startside    Gjenbruke & gjenvinne    Vår miljøpåvirkning

Vi tror samarbeid er den beste muligheten for framgang.

#ellosactionlist

Samfunnsengasjement


Vi ønsker å være en pådriver for økt bærekraft innen de områdene vi arbeider med.

Vi tror samarbeid er den beste muligheten for framgang. På den måten kan vi skape langsiktige og bærekraftige avtaler som påvirker bransjen i sin helhet. Under ses noen av de samarbeidene og avtalene vi er en del av.


BCI – Better Cotton Initiative

BCI – Better Cotton Initiative
Better Cotton Initiative (BCI) er en verdensomspennende ideell organisasjon som veileder bomullsdyrkere og lærer bort metoder for en mer bærekraftig og ressurseffektiv bomullsproduksjon.

BCI jobber for å redusere vann- og kjemikalieforbruket samtidig som bomullsavlingene øker, arbeidernes forhold blir bedre, jordkvaliteten forbedres og det biologiske mangfoldet øker. Initiativtagere til BCI er bl.a. ideelle miljøorganisasjoner, bomullsprodusenter, klesbedrifter og bransjeorganisasjoner.

For mer informasjon, gå inn på www.bettercotton.org


Björk & frihet

Björkåfrihet
Ellos samarbeider med «Björkåfrihet» ved å gi bort defekte varer eller tekstiler som av forskjellige grunner ikke kan selges. Gjennom Björkåfrihet kan majoriteten av produktene gjenbrukes via salg i Björkåfrihets butikker, eller som materiale for arbeidstrening. Det som ikke kan gjenbrukes av Björkåfrihet, sendes til en ekstern aktør og blir til nye produkter.

For mer informasjon, gå inn på www.emmausbjorka.se


Djurens rätt

Djurens Rätt
Djurens Rätt er Sveriges største dyrevernsorganisasjon. De er partipolitisk uavhengige, og jobber for en verden der dyr respekteres som sansende individer med rett til egne liv.

For mer informasjon, gå inn på www.djurensratt.se


El-kretsen

EL-Kretsen
El-Kretsen har eksistert i Sverige siden 2001, og ble dannet av næringslivet for å avhende elektronikk som er i markedet. Oppgaven er å hjelpe produsenter med å oppfylle lovpålagte krav ved å tilby et riksdekkende innsamlingssystem.

For mer informasjon, gå inn på www.el-kretsen.se


Fur free retailer

Fur Free Alliance
Vi selger ikke ekte pels. Pelsfri handel er for oss et selvfølgelig standpunkt. I 2010 skrev vi under på Fur Free Alliances avtale «Retailer Commitment Against Fur» (Pelsfri handel), en avtale som Fur Free Alliance har med flere motebedrifter. For å bli godkjent som bedrift, kreves det at man ikke bruker pels i sine produkter.

For mer informasjon, gå inn på www.furfreeretailer.com


Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen
Svenske «Kemikaliegruppen» er en medlemsorganisasjon som har som oppgave å spre ny informasjon om kjemi- og miljørelaterte spørsmål til medlemsbedriftene. Gruppen fungerer også som en støttende kunnskapsplattform for medlemsbedriftene i arbeidet med å forbygge og motvirke forekomsten av farlige stoffer i produkter.

Kemikaliegruppen har møter med en åpen dialog, og kontakt med andre innen bransjen der erfaring og kunnskap kan spres om aktuelle kjemirelaterte spørsmål i produkter og produksjon. Gruppen drives av Swerea IVF, og gjennom Swerea er det tilgang til et nettverk med bred ekspertise. Ellos har vært medlem av Kemikaliegruppen siden 2007.

For mer informasjon, gå inn på www.ri.se


Borås stad

Språkvänner
Samfunnet vårt står overfor en stor utfordring når det gjelder integrering, en utfordring som vokser i forbindelse med flyktningetilstrømningen. En viktig faktor for å komme inn i samfunnet, er å lære seg språket. Mange immigranter savner kontakt med personer som snakker det aktuelle landets morsmål for å kunne utvikle sine språkkunnskaper.

I samarbeid med Borås Stad har Ellos Group lansert et program som vi kaller Språkvänner. Der følger vi en SFI-klasse (Svensk for innvandrere) i løpet av en termin, og inviterer dem til vår arbeidsplass annenhver uke til lunsj, slik at de får praktisere språket med «språkvenner» blant Ellos Groups ansatte.


SIS - Swedish Standards Institute

SIS - Swedish Standards Institute
Vi vil påvirke bransjen. Vi vil vite mer. Og vi vil tenke litt lenger enn andre. Derfor deltar vi i standardiseringsarbeidet i samarbeid med SIS, Swedish Standards Institute, hvor vi blant annet er med i arbeidsgruppene for barnesikkerhet, vask og kjemi samt spørsmål rundt sko og skinnvarer.

For mer informasjon, gå inn på www.sis.se


TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
TEKO, «Sveriges Textil- och Modeföretag», er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for svenske tekstil- og motebedrifter. TEKO representerer bransjen både nasjonalt og internasjonalt i alle spørsmål av felles interesse for den svenske teko-industrien, dens bedrifter og produkter. Hovedoppgaven er å gi service og informasjon til medlemsbedriftene når det gjelder blant annet arbeidsgiverspørsmål, logistikk, immaterialrett, miljø & bærekraft, forskning & utvikling og handelsspørsmål.

For mer informasjon, gå inn på www.teko.se


TMR

TMR – næringslivets system for gjenvinning av emballasje
Vi er koblet til TMR. TMR er næringslivets løsning på produsentansvaret for emballasje av plast, metall, papir/kartong og bølgepapp.

For mer informasjon, gå inn på www.tmr.se


TMR

STICA
Formålet med STICA er å støtte den nordiske mote- og tekstilindustrien i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Dette for å begrense global oppvarming til 1,5 grader, i overensstemmelse med FNs rammeverk for klimaendringer og Parisavtalen. Dette skjer ved å skape en plattform for samarbeid, kunnskapsdeling og å finne felles verktøy for arbeidet. Initiativets visjon er at Sveriges mote- og tekstilindustri skal lede an og være klimapositiv i god tid før 2050.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET