PersonvernerklæringEllos Group Sweden AB, org. nr 556217-1925, Ödegärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige («Ellos») er behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning.

Med benevnelsene "vi, våre, vårt og oss" nedenfor refereres til Ellos.

1. PERSONVERNOMBUD
Ellos har utnevnt et personvernombud. Personvernombudet har bl.a. som oppgave å overvåke at Ellos’ behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Personvernombudets kontaktopplysninger er dpo@ellosgroup.se

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES
Käsiteltävät tiedot ovat henkilötietoja, jotka sinä olet antanut meille tai jotka me olemme keränneet De opplysninger som behandles er personopplysninger som du gir oss, som vi samler inn fra deg og som vi får om deg fra andre.

Personopplysninger som du gir til oss
Når du gjennomfører et kjøp, registrerer deg for vårt nyhetsbrev, registrerer brukerkonto, tegner forsikring, benytter tjenester på vår nettside, våre sosiale medier eller håndhever dine rettigheter iht. forbrukerkjøpslovgivningen, vil du gi oss dine personopplysninger. Personopplysninger som du gir oss og som vi behandler kan f.eks. være ditt navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer, samt e-postadresse.

Personopplysninger som vi samler inn fra deg
Når du gjennomfører et kjøp hos Ellos, når du kontakter oss og når du benytter vår nettside, din brukerkonto eller sosiale medier (Facebook, Instagram) samler vi inn dine personopplysninger. Slike opplysninger er navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, kundeopplysninger, IP-adresse, operativsystem, informasjon om maskin- og programvare du bruker, nettleserinnstillinger, tidssone, data samlet inn via cookies, opplysninger relatert til din kontakt med oss som bl.a. innspilte lydfiler, informasjon om dine surfevaner (som geografisk sted, øktvarighet, hvilke eksterne sider du tidligere har besøkt, hvilke sider og sosiale nettverk du besøker hos oss, dine interesser samt informasjon om din øvrige bruk av våre tjenester og produkter), søke- og kjøpshistorikk, ordrenummer, hvilke varer du har sett på eller lagt i handlekurven, betalingsmåte og kontosaldo, og om du har kjøpt din vare på kreditt, betalingsinformasjon samt din aktivitet på våre sider, sosiale nettverk og på nettsiden vår.

Personopplysninger om deg som vi får fra andre
Ellos kan komme til å motta e-post og annen korrespondanse som inneholder personopplysninger om tredjeparter, og Ellos behandler derfor slike personopplysninger. Hvis nødvendig vil Ellos informere deg som tredjepart om denne behandlingen.

3. HVORFOR OG IHT. HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
For kundeservice og administrering av kundeforholdet
Vi behandler navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer, e-postadresser, kjøpshistorikk, ordrenummer, betalingsinformasjon og innspilte lydfiler innhentet i forbindelse med din kontakt med oss med det formål å gi deg god kundeservice og for å administrere vårt kundeforhold med deg. Vi behandler ditt personnummer i de tilfellene du velger å bruke det for å hente adressen din. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for at vi skal kunne overholde vår avtale med deg eller å gjennomføre tiltak før en slik avtale inngås, alternativt vår berettigede interesse til å gi god service for det tilfellet du ikke er kunde hos oss. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger til dette formålet går foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.

Dersom du ikke oppgir ovennevnte personopplysninger har vi ikke mulighet til å levere produkter eller oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg.

For å gi kreditt
Vi behandler opplysninger om deg og dine kjøp for å muliggjøre at du kan foreta kjøp på kreditt. I den sammenheng behandler vi ditt kundenummer, din kjøpshistorikk, kredittinformasjonen, som for eksempel kreditt som er gitt deg, og ditt personnummer. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

For markedsføring
Vi behandler navn, mobil- og telefonnummer, e-postadresse, din aktivitet på våre sider, din kjøpshistorikk, ordrenummer, data som samles inn via cookies og opplysninger om din bruk av sosiale medier for å sende nyhetsbrev og kampanjetilbud samt påminnelser om varer som ligger igjen i handlekurven til deg per e-post, SMS, «pushvarsler» eller post. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger når vi sender nyhetsbrev til deg er ditt samtykke, som vi enten innhenter i forbindelse med at du registrerer deg som bruker hos Ellos eller i forbindelse med ditt kjøp av produkt(er) fra vårt sortiment. Du samtykker ved å aktivt krysse av en eller flere rubrikker på vår nettside. Du kan på samme måte tilbakekalle ditt samtykke ved å krysse ut i rubrikkene på vår nettside. Når vi behandler dine personopplysninger for å sende «pushvarsler» med markedsføring til deg, er det rettslige grunnlaget samtykke. Du gir ditt samtykke ved å aktivere «pushvarsler» på din mobiltelefon, og tilbakekaller samtykket ved å deaktivere «pushvarsler» på din mobiltelefon. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger når vi sender kampanjetilbud og påminnelser om varer som ligger igjen i handlekurven til deg, er en avveining av interesser. Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å kunne markedsføre våre produkter. Vår interesse av å behandle dine personopplysninger til dette formålet går foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.

For automatisert beslutningstaking eller profilering
For å kunne utvikle våre produkter, tjenester og tilbud til deg kan vi på en automatisert måte komme til å samle inn og analysere opplysninger om deg. Slike opplysninger er ditt navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, kundeopplysninger, IP-adresse, operativsystem, informasjon om den maskin- og programvare du benytter, nettleserinnstillinger, tidssone, opplysninger relatert til dine henvendelser til oss, informasjon om dine «surfevaner», søke- og kjøpshistorikk, ordrenummer, hvilke varer du har sett på eller lagt i din handlekurv, betalingsmåte og kontosaldo, om du har kjøpt din vare på kreditt, samt din øvrige aktivitet på våre sider, data samlet inn via cookies, sosiale medier og vår nettside. Basert på resultatet av denne analysen av ditt brukermønster (såkalt profilering) sender vi deg senere automatisk tilpasset informasjon i form av annonser og tilbud som vi tror du vil oppfatte som interessante og relevante for deg. Det finnes foreløpig ingen automatisert beslutningstaking eller profilering som vil påvirke deg rettslig eller i nevneverdig grad på annen måte. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er en avveining av interesser. Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse for å kunne utvikle vår forretningsvirksomhet og, så langt det er mulig, ikke å forstyrre deg unødvendig, og for å kunne tilby deg materiale, invitasjoner og tilbud som passer dine ønsker og behov. Vår interesse av å behandle dine personopplysninger til dette formålet går foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.

For statistikk
Vi behandler ditt kundenummer og andre referansenummer i den hensikt å kunne lage statistiske sammendrag. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesse for å føre statistikk og derigjennom utvikle vår virksomhet. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger til dette formålet går derfor foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.

For behandling av reklamasjoner, returer m.m.
Vi behandler navn, adresse, mobil- og telefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk med det formål å ta hånd om ditt eventuelle ønske om å returnere produkter eller benytte deg av dine rettigheter som kunde til å gjøre gjeldende krav om feil- og forsinkelsesansvar mot oss. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser pålagt oss i henhold til forbrukerlovgivningen.

For regnskap
Vi behandler informasjon om transaksjonen mellom deg og Ellos til regnskapsmessige formål. Vi behandler informasjon om kjøp, navn, adresse, mobil- og telefonnummer og e-postadresse. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

4. TIL HVEM OVERFØRER VI PERSONOPPLYSNINGER, OG HVOR BEHANDLER VI DEM GEOGRAFISK?
Dine personopplysninger kan bli gitt til, og behandles av, firmaer som inngår i Ellos Group-konsernet.

Ellos kan også gi dine personopplysninger til tredjepart. Som et eksempel på tredjeparter som vi kan komme til å gi dine personopplysninger til, kan nevnes speditører i forbindelse med levering av varer, mediebyråer for distribusjon av nyhetsbrev, samarbeidspartnere i forbindelse med markedsføring, kredittopplysningsforetak eller inkassobyråer for gjennomføring av kredittsjekk og advokatfirmaer for håndtering av juridiske spørsmål i vår virksomhet. Hvis du handler på kreditt kan vi også komme til å gi dine personopplysninger til Resurs Bank AB. Alle disse aktørene er selvstendig ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

Ellos kan også gi dine personopplysninger til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på våre vegne, såk. databehandlere. Vi har avtale med våre databehandlere som sikrer at de behandler dine personopplysninger i henhold til denne personopplysningspolicyen og våre instruksjoner.

Ellos kan gi dine personopplysninger til myndigheter som krever at Ellos gir ut slike personopplysninger. Ellos kan også dele dine personopplysninger for å tillate en fusjon, et oppkjøp eller salg av alle eller deler av Ellos’ aktiva.

Ellos behandler, som hovedregel, dine personopplysninger kun innen EU og EØS. Skulle personopplysninger behandles utenfor EU og EØS, sikrer vi at dine opplysninger beskyttes på en likeverdig måte som om de hadde blitt behandlet innen EU/EØS gjennom standardavtaleklausuler som vi har inngått med disse aktørene eller andre egnede sikkerhetstiltak. En kopi av standardavtaleklausulene finner du her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

5. HVOR LENGE BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?
Vi behandler kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene opplysningene ble sendt inn eller samlet inn for. Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for ulike formål. Dette kan bety at en opplysning som er fjernet fra et system for at den ikke lenger er nødvendig for det formålet, kan finnes i et annet system til et annet formål hvor personopplysningen fortsatt er nødvendig.

Personopplysninger som vi behandler for kundeserviceformål og for å administrere ditt kundeforhold, behandles i den tid det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg eller så lenge vi har en berettiget interesse av å behandle opplysningene. Innspilte samtaler med deg behandles i tre måneder.

Personopplysninger som vi behandler for å muliggjøre kredittgivning behandles i den tid det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

Personopplysninger som vi behandler for markedsføring i form av nyhetsbrev og «pushvarsler» behandles til du tilbakekaller ditt samtykke, avregistrerer deg eller på annen måte ber oss om å slutte å kontakte deg. I den forbindelse vil vi også, i den utstrekning der er mulig, slette de personopplysningene som vi behandler om deg relatert til automatisert beslutningstaking og/eller profilering. Personopplysninger som vi behandler for annen markedsføring enn nyhetsbrev og «pushvarsler», behandles i løpet av kundeforholdet og 1 år etterpå.

Personopplysninger som vi behandler for å føre statistikk, behandles frem til det aktuelle regnskapsmaterialet er slettet, nærmere bestemt i 7 år.

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle våre rettslige forpliktelser ovenfor deg, f.eks. oppfylle garanti-, reklamasjons- eller angreretten, behandles i den tiden vi i henhold til loven har disse rettslige forpliktelsene.

Personopplysninger som vi behandler til regnskapsformål, behandles i 7 år i henhold til gjeldende regnskapslovgivning.

Dine personopplysninger kan bli lagret lenger enn angitt over dersom det kreves for å overholde lovfestede krav, forordninger eller myndighetsvedtak.

6. DINE RETTIGHETER
Når vi behandler dine personopplysninger, har du visse rettigheter i henhold til loven. Vær oppmerksom på at utøvelsen av disse rettighetene er underlagt visse krav og betingelser som er spesifisert i loven (EUs personvernforordning).

Rett til informasjon, tilgang, retting, sletting, begrensning mv.
Du har rett til, uten kostnad, å skriftlig kreve å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan når som helst be om korrigering av uriktig informasjon, og du kan også ha rett til å be oss om å slette personopplysningene vi har registrert om deg og be om at vi gir deg en kopi av dine personopplysninger.
Du kan også ha rett til å be om at behandlingen begrenses. Du kan for eksempel ha rett til begrensning dersom du har protestert mot vår behandling av dine personopplysninger eller dersom du har bedt om retting og du ønsker å begrense vår bruk mens vi kontrollerer om personopplysningene er korrekte. Hvis du ikke har grunnlag for din forespørsel eller forespørselen er urimelig, for eksempel hvis du ofte, og med korte intervaller, ber om utdrag eller sletting, , kan vi enten nekte å imøtekomme forespørselen din eller ta betalt for de administrative kostnadene forespørselen din medfører.

Rett til å protestere mot direktemarkedsføring
Du kan når som helst protestere mot at dine personopplysninger behandles for direkte markedsførings- eller profileringsformål. Hvis du ikke vil at vi skal behandle dine personopplysninger til dette/disse formål, ber vi deg gi oss beskjed ved å kontakte oss via vår kontaktinformasjon som angis nedenfor, se punkt 7. Vi vil da slutte å behandle dine personopplysninger for dette/disse formål og slette personopplysningene, forutsatt at vi ikke trenger å fortsette å behandle dem til noe annet formål i samsvar med denne personvernpolicyen.

Rett til å klage
Er du misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, kan du også kontakte oss via våre kontaktopplysninger, se punkt 7 nedenfor. Du har også rett til å sende inn klage når det gjelder vår personopplysningsbehandling til:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm imy@imy.se

Hvis din klage kun relaterer til en bedrift i et annet medlemsland i EU, har du rett til å levere klagen til relevant datatilsyn i dette landet. Her er en liste over datatilsyn i andre land: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

7. KONTAKT OSS
Du kan kontakte oss på følgende måte:
- via e-post: customerservice@ellos.no
- via telefon 66 99 75 00
- ved å skrive brev til Ellos Group Sweden AB, Box 961, 501 10 Borås, Sverige