Bærekraft

Produksjon


Startside    Sosiale arbeidsforhold    Bærekraftig bomullsproduksjon

Ellos arbeider aktivt for at mennesker skal kunne jobbe under gode arbeidsforhold.

#ellosactionlist

Sosiale arbeidsforhold


Ellos arbeider aktivt for at mennesker skal kunne jobbe under gode arbeidsforhold. Dette for å sikre at Ellos’ produkter produseres i et sikkert og trygt arbeidsmiljø.

Ellos Group har etablert en adferdskodeks basert på standarden ILO Conventions, som omhandler barnearbeid, tvungen/ufrivillig arbeidskraft, diskriminering, rett til å tilhøre fagforening, lønn, fordeler, helse, sikkerhet på arbeidsplassen og miljø. Alle våre nye leverandører må signere vår adferdskodeks og garantere at de jobber aktivt med å etterleve den. Les mer om vår adferdskodeks her.

For å kontrollere at de sosiale arbeidsforholdene etterleves i hele vår leverandørkjede, har vi også vært medlemmer av BSCI Amfori siden 2022. Det er en plattform hvor vi sammen med andre bedrifter, som også har produksjon i samme fabrikker som oss, kan gjøre felles krafttak for å forbedre arbeidsvilkårene hos våre leverandører. Vårt samarbeid skjer kun med leverandører som er tilknyttet BSCI.

I tillegg til BSCI Amfori har vi skapt en tilsynsprotokoll for å inkludere fabrikker som i dag ikke er tilknyttet Amfori-plattformen. Denne er i tråd med Ellos Group CSR Policy, hvor alle berørte parters krav er inkludert. Den følger etablerte standarder fra Business Social Compliance Initiative (BSCI), et europeisk samarbeidsinitiativ som følger ILOs kjernekonvensjoner. Inspeksjoner og oppfølging ut fra vår tilsynsprotokoll foretas av Bureau Veritas. Dette gjelder også for leverandører hos vår største samarbeidspartner, Kering Group Sourcing (KGS). Resultat og oppfølging av vårt arbeid rapporteres årlig i Ellos Groups bærekraftrapport.

For å sikre en trygg tekstilindustri har vi signert en juridisk bindende avtale med International Accord on Health and Safety in the Garment and Textile Industry. Denne organisasjonen sørger for at ingen arbeidere trenger å frykte brann, bygningskollaps eller andre ulykker som kan forhindres med grunnleggende helse- og sikkerhetstiltak. International Accord opererer i dag i Bangladesh, men oppstart av International Accord også i India og Pakistan er under utredning.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET