Bærekraft

Produksjon


Startside    Sosiale arbeidsforhold    Bærekraftig bomullsproduksjon

Ellos arbeider aktivt for at mennesker skal kunne jobbe under gode arbeidsforhold.

#ellosactionlist

Sosiale arbeidsforhold


Ellos arbeider aktivt for at mennesker skal kunne jobbe under gode arbeidsforhold. Dette for å forsikre at Ellos’ produkter framstilles i et trygt og godt arbeidsmiljø.

Det er viktig for både oss og kundene våre at Ellos’ produkter produseres i fabrikker med gode arbeidsforhold som preges av respekt for menneske og miljø. I dette øyemed har vi etablert en adferdskodeks basert på standarden Initiative Clause Social, ICS, som omhandler barnearbeid, tvungen/ufrivillig arbeidskraft, diskriminering, rett til å tilhøre fagforening, lønn, fordeler, helse, sikkerhet på arbeidsplassen og miljø.

Alle nye leverandører må signere disse etiske retningslinjene og garantere at de jobber aktivt med å etterleve dem. For å sikre dette jobber Ellos aktivt for et nært samarbeid med samtlige leverandører. I tillegg gjennomfører vår største samarbeidspartner, Kering Group Sourcing, KGS, regelmessige inspeksjoner og oppfølginger hos fabrikkene. For samarbeidspartnere utenfor KGS gjennomfører vi tilsyn og oppfølginger via Bureau Veritas.

Vi følger Ellos Groups felles Suppliers Code of Conduct som du kan lese mer om her: Suppliers Code of Conduct


Fair Trade Accord Bangladesh


En trygg tekstilindustri er en viktig sak for Ellos Group. Vi har i mange år arbeidet aktivt for å sikre trygge arbeidsforhold for alle våre leverandører. I 2013 skrev vi under på ‘The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh’, og i år gikk avtalen ut. På bakgrunn av at vår forretningsmodell har gått mer i retning av interiør, og at våre innkjøpsvolumer ikke lenger tilsvarer rammene i den nye avtalen, har vi gjort en grundig analyse av vår evne til å leve opp til ‘Accorden’. Vi har nå konkludert med at vi skal fortsette samarbeidet, og derfor besluttet å skrive under på den nye avtalen.

Vi ser frem til å arbeide sammen med andre bedrifter for å forbedre kvinnerettigheter i Bangladesh, og kommer til å gjøre vårt beste ut fra våre forutsetninger. Vi vil i tillegg fortsette å ta egne initiativ på dette viktige området som vi er dypt engasjerte i. Dette skjer blant annet gjennom vårt samarbeid med ‘Kvinna till Kvinna’ og ved å gjennomføre tilsyn sammen med Bureau Veritas for brann- og bygningssikkerhet hos våre leverandører.

Våre tilsyn følger etablerte standarder fra Business Social Compliance Initiative (BSCI), et europeisk samarbeidsinitiativ som følger ILOs kjernekonvensjoner. Resultat og oppfølging av vårt arbeid vil bli rapportert årlig iEllos Groups bærekraftrapport.

Vi øker også ambisjonsnivået ved å heretter inspisere fabrikker i India og Pakistan i tillegg til Bangladesh, og i tillegg ta samtlige produktgrupper til vurdering, ikke bare tekstiler, i våre tilsyn.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET