Produksjon


Startside    Sosiale arbeidsforhold    Bærekraftig bomullsproduksjon

Ellos arbeider aktivt for at mennesker skal kunne jobbe under gode arbeidsforhold.

#ellosactionlist

Sosiale arbeidsforhold


Ellos arbeider aktivt for at mennesker skal kunne jobbe under gode arbeidsforhold. Dette for å forsikre at Ellos’ produkter framstilles i et trygt og godt arbeidsmiljø.

Det er viktig for både oss og kundene våre at Ellos’ produkter produseres i fabrikker med gode arbeidsforhold som preges av respekt for menneske og miljø. I dette øyemed har vi etablert en adferdskodeks basert på standarden Initiative Clause Social, ICS, som omhandler barnearbeid, tvungen/ufrivillig arbeidskraft, diskriminering, rett til å tilhøre fagforening, lønn, fordeler, helse, sikkerhet på arbeidsplassen og miljø.

Alle nye leverandører må signere disse etiske retningslinjene og garantere at de jobber aktivt med å etterleve dem. For å sikre dette jobber Ellos aktivt for et nært samarbeid med samtlige leverandører. I tillegg gjennomfører vår største samarbeidspartner, Kering Group Sourcing, KGS, regelmessige inspeksjoner og oppfølginger hos fabrikkene. For samarbeidspartnere utenfor KGS gjennomfører vi tilsyn og oppfølginger via Bureau Veritas.

I 2016 ble Ellos også medlem av Accord Bangladesh, en uavhengig avtale mellom varemerker og fabrikker. Medlemmene jobber sammen for et sikkert og trygt arbeidsmiljø i Bangladesh.

Vi følger Ellos Groups felles Suppliers Code of Conduct som du kan lese mer om her: Suppliers Code of Conduct

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET