Bærekraft

Sikkerhet & Tester


Startside    Kjemikalier    Kvalitetstester    Barnesikkerhet    Dyrehold    Skjønnhet

Kvalitet er viktig for oss, både for å sikre at produktene våre ikke utgjør noen fare ved bruk, og at de har et høyt kvalitetsnivå.

#ellosactionlist

Kvalitetstester


Det utføres alltid kvalitetstester på våre produkter for å kunne forsikre kundene våre om at produktene holder høy kvalitet.

Kvalitet er viktig for oss, både for å sikre at produktene våre ikke utgjør noen fare ved bruk, og at de har et høyt kvalitetsnivå. For å sikre at produktene våre oppfyller dette, forplikter leverandørene våre seg til å følge europeisk og norsk lov. Om kravene våre skiller seg fra de ulike landene vi er virksomme i, følger vi alltid de strengeste kravene.

Våre leverandører er pliktige til å følge kvalitetskravene våre for å validere produktenes egenskaper som funksjonalitet, holdbarhet og sikkerhet. Leverandørene må utføre tester før oppstart av produksjon, og produktene må godkjennes før de leveres til oss.

Det utføres kontinuerlig tester under hele produksjonsprosessen samt på sluttproduktene. Det blir også utført stikkprøver for å garantere at kvalitetskravene oppfylles. Under beskrives våre mest aktuelle tester.

Vasketest
Ved vasking kan et plagg forandres i farge og form. For å sikre at plagget holder Ellos’ kvalitetskrav, utføres en helhetskontroll av plagget før og etter vask. I vasketesten kontrolleres blant annet om fargen holder, krymping, vridning og sømutglidning.

Tørr- og våtfellingstest
Ellos utfører tørr- og våtfellingstester på samtlige tekstilprodukter som produseres. På mørke produkter, f.eks. denimplagg, opplyser vi om faren for tørrfelling via en etikett med advarsel, da mørk denim kan farge av på lyse møbler og klær.

Fargeekthet
Visse farger kan farge av ved vask eller i kontakt med vann, noe som kan ødelegge både produkt og materiale det kommer i kontakt med. Dette kan forhindres ved å vaske produktet med lignende farger.

Nuppetest
Noen materialer har en tendens til nuppedannelse. Løse fiberender kan filtre seg sammen og danne nupper på materialets overflate. Det blir utført tester for å kontrollere at produktet oppfyller kravene våre til nupping.

Nikkeltest
Nikkel kan forårsake allergi. Derfor tester vi knapper, glidelåser, smykker og andre metalldetaljer som kommer i kontakt med huden for å kontrollere nikkelforekomsten. Vi følger de lovene som EU har fastsatt.

Flammetest
Tynne cellulosematerialer er lettantennelige og kan medføre brannfare. Av hensyn til brannsikkerhet godtar vi ingen cellulosematerialer under 60g/m2, og vi tester alle materialer som anses som risikable for å sikre at de oppfyller gjeldende lover og anbefalinger.

Kjemikalie- og pH-tester
I tillegg til REACH har vi en restriksjonsliste over kjemikalier som ikke får brukes i produksjon eller forekomme i det ferdige produktet. Dette på grunn av deres helseskadelige eller miljøfarlige egenskaper. Vi utfører rutinemessige kontroller for å forsikre oss om at leverandørene etterfølger våre krav når det gjelder forbudte azofargestoffer, formaldehyder, ftalater og pH-verdier.

Sol-, salt- og klorblekingstest
Badetøy brukes under tøffe klima- og værforhold som påvirker plaggets utseende. Vi tester alt badetøy for å sikre at fargen ikke blekes eller forandres i sollys, saltvann og klorvann.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET