Bærekraft

Sikkerhet & Tester


Startside    Kjemikalier    Kvalitetstester    Barnesikkerhet    Dyrehold    Skjønnhet

Vi tillater ikke ekte pels i sortimentet vårt eller produkter som er testet på dyr.

#ellosactionlist

Dyrehold


På Ellos fremmer vi godt dyrehold og tar avstand fra dyreplageri.

Dyrenes rettigheter og velbefinnende er viktig for oss, og vi jobber alltid for et godt dyrehold. Vi stiller krav til våre leverandører om å følge godt dyrehold, og vi har som mål å forbedre dyrenes velferd gjennom hele verdikjeden, fra beite til transport og slakteri.

Vår ambisjon er å jobbe for å oppnå full sporbarhet fra oppdrettere til leverandører. Vi anser det som viktig å opprettholde en kontinuerlig dialog med leverandørene våre, og å samarbeide med andre bedrifter og organisasjoner for å sammen bidra til bedre dyrehold i vår bransje.

Ellos har vært medlem i den internasjonale avtalen Fur Free Alliance siden 2010. Vi tillater ikke ekte pels i sortimentet vårt eller produkter som er testet på dyr. Alle produkter og ingredienser må også følge Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009. Under følger vår policy når det gjelder produkter med animalske fibre.

Dyretester
- Vi tillater ikke dyretesting av våre skjønnhetsprodukter, hverken under produksjonen eller av ferdige produkter.

Skinn
- Vi tillater kun skinn fra dyr som er som er avlet for næringsmiddelindustrien og hvor skinnet er et restprodukt.

Eksotisk skinn
- Vi tillater ikke skinn fra eksotiske dyr som for eksempel slanger, krokodiller, alligatorer eller øgler.

Pels
- Vi tillater ikke produkter som inneholder ekte pels i sortimentet vårt. Unntaket er sauepels som regnes som skinn, da sauene først og fremst avles for kjøttproduksjon.

Hund og katt
- Vi tillater ikke bruk av deler fra hund og katt.

Animalske fibre
- Vi tillater ikke angoraull i produktene våre.

Ull
- Vi aksepterer ikke mulesing, et inngrep som utføres på merinosau for å unngår blåfluer som legger egg i foldene på sauens bakpart. Ellos tar avstand fra dyreplageri, og aksepterer heller ikke klips som alternativ. Ellos selger kun sertifiserte produkter i merinoull hvor leverandørene garanterer mulesingfri merinoull.
- Vi aksepterer kun ull fra leverandører med godt dyrehold.
- Ellos jobber for et godt dyrehold, og har dialoger med leverandører for å spore hele verdikjeden.

Dun og fjær
- Vi godtar ikke dun eller fjær plukket fra levende fugler.
- Vi tillater ikke dun eller fjær plukket fra tvangsfôrede fugler (for foie gras).
- Vi tillater ikke dun eller fjær fra utrydningstruede eller eksotiske dyrearter.
- Vi tillater kun dun og fjær fra fugler som er avlet for næringsmiddelindustrien hvor dunet eller fjærene er et restprodukt.
- Vi selger kun dun- og fjærprodukter som er sertifiserte med attest som garanterer at dunet eller fjærene kommer fra døde fugler.

TREAT YOUR PRODUCTS     |     TREAT YOURSELF     |     TREAT YOUR PLANET