Handlekurv

Samfunnsengasjement

Vi ønsker å være en pådriver for økt bærekraft innenfor de områdene vi jobber. Vi tror at den beste muligheten for framgang ligger i samarbeid. Slik kan vi skape langsiktige og bærekraftige avtaler som påvirker bransjen som helhet. Nedenfor finnes noen av de samarbeidene og avtalene som Ellos Group er en del av.

BCI

BCI – Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative (BCI) er et verdensomspennende, non-profit-program som utdanner bomullsbønder, og sprer kunnskap om en mer bærekraftig og ressurseffektiv bomullsproduksjon. BCI arbeider for at vann- og kjemikalieforbruket reduseres samtidig som bomullsavlingene øker, arbeidernes forhold blir bedre, jordkvaliteten forbedres og det biologiske mangfoldet øker. Initiativtagere til BCI er bl.a. ideelle miljøorganisasjoner, bomullsprodusenter, klesbedrifter og bransjeorganisasjoner.

For mer informasjon, gå inn på www.bettercotton.org

UNHCR

UNHCR

I løpet av 2015 utspilte den verste humanitære krisen i moderne tid seg, uten løsning i sikte. Vi er alle dypt berørte av den katastrofen som utspiller seg med mennesker som er på flukt fra de krigsrammede landene. Ellos er vennebedrift med FNs flyktningeorgan UNHCR, og støtter med bidrag for å hjelpe mennesker i nød og på flukt. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

For mer informasjon, gå inn på www.fnflykting.se

HelpatHand

Help@hand

Ellos samarbeider med Help@hand, og bidrar til å utdanne et antall jenter på Filippinene ved å gi dem en høyere utdannelse slik at de kan få en ordentlig jobb. Ved å kjøpe noen av våre Sense of Karma-produkter har du muligheten til å gjøre en forskjell for de filippinske jentene, da en liten del av prisen på disse produktene går til Help@hand

For mer informasjon, gå inn på www.helpathand.se/bistand-utan-mellanhander

emmaus

Emmaus Björkå

Ellos samarbeider med Emmaus Björkå ved å donere defekte varer eller tekstiler som av forskjellige grunner ikke kan selges. Gjennom Emmaus Björkå kan majoriteten av produktene gjenbrukes ved salg i Emmaus Björkås butikker eller brukes som materialer ved arbeidstrening. Det som ikke kan gjenbrukes, resirkuleres til ny tekstil.

For mer informasjon, gå inn på www.emmausbjorka.se/

Cotton connect

Cotton Connect

Cotton Connect er en bedrift som jobber for en bærekraftig verdikjede for bomullsprodukter, blant annet gjennom opplæring av bomullsbønder for en produksjon som er mindre miljøbelastende og med bedre arbeidsforhold.

For mer informasjon, gå inn på www.cottonconnect.org

djurens rätt

Djurens rätt

Djurens Rätt er Sveriges største dyrevernsorganisasjon. De er partipolitisk uavhengige, og jobber for en verden der dyr respekteres som sansende individer med rett til egne liv.

For mer informasjon, gå inn på www.djurensratt.se

El-kretsen

EL-Kretsen

El-Kretsen har eksistert i Sverige siden 2001, og ble dannet av næringslivet for å avhende elektronikk som er i markedet. Oppgaven er å hjelpe produsenter med å oppfylle lovpålagte krav ved å tilby et riksdekkende innsamlingssystem.

For mer informasjon, gå inn på www.el-kretsen.se

Fur free retailer

Fur Free Alliance

Vi selger ikke ekte pels, og pelsfri handel er et åpenbart standpunkt. I 2010 skrev vi under på Fur Free Alliances avtale ”Retailer Commitment Against Fur” (Pelsfri handel), en avtale som Fur Free Alliance har med flere motebedrifter. For å bli godkjent som bedrift, kreves det at man ikke bruker pels i sine produkter.

For mer informasjon, gå inn på www.furfreeretailer.com

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen

Svenske Kemikaliegruppen er en medlemsorganisasjon som har som oppgave å spre ny informasjon om kjemi- og miljørelaterte spørsmål til medlemsbedriftene. Gruppen fungerer også som en støttende kunnskapsplattform for medlemsbedriftene i arbeidet med å forbygge og motvirke forekomsten av farlige emner i produkter. Kemikaliegruppen har møter med en åpen dialog, og kontakt med andre innen bransjen der erfaring og kunnskap kan spres om aktuelle kjemirelaterte spørsmål i produkter og produksjon. Gruppen drives av Swerea IVF, og gjennom Swerea er det tilgang til et nettverk med bred ekspertise. Ellos har vært medlem av Kemikaliegruppen siden 2007.

For mer informasjon, gå inn på www.swerea.se/samverkan/natverk/kemikaliegruppen

Borås stad

Språkvänner

Samfunnet vårt står overfor en stor utfordring når det gjelder integrering, en utfordring som vokser i forbindelse med flyktningetilstrømningen. En viktig faktor for å komme inn i samfunnet er å lære seg språket. Mange immigranter savner kontakt med personer som snakker det aktuelle landets morsmål for å kunne utvikle sine språkkunnskaper. I samarbeid med Borås Stad har Ellos Group lansert et program som vi kaller Språkvänner. Der vi følger en SFI-klasse (Svensk for innvandrere) i løpet av en termin, og inviterer dem til vår arbeidsplass annenhver uke til lunsj, slik at de får praktisere språket med ”språkvenner” blant Ellos Groups ansatte.


Kemikaliegruppen

STWI - Sweden Textile Water Initiative

Sweden Textile Water Initiative startet opp i 2010 som et samarbeidsprosjekt mellom tekstil- og skinnbedrifter i Sverige sammen med Stockholm International Water Institute. Vi jobber sammen med å finne retningslinjer for å kunne redusere vann-, energi- og kjemikaliebruken i produksjonen av våre produkter. Vi har vært med fra starten, og flere tekstilbedrifter har sluttet seg til i ettertid.

For mer informasjon, gå inn på www.stwi.se

SIS

SIS - Swedish Standards Institute

Vi vil påvirke bransjen. Vi vil vite mer. Og vi vil tenke litt lenger enn andre. Derfor deltar vi i standardiseringsarbeidet i samarbeid med SIS, Swedish Standards Institute, hvor vi blant annet er med i arbeidsgruppene for barnesikkerhet, vask og kjemi samt spørsmål rundt sko og skinnvarer.

For mer informasjon, gå inn på www.sis.se

TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for svenske tekstil- og motebedrifter.

TEKO representerer bransjen både nasjonalt og internasjonalt i alle spørsmål av felles interesse for den svenske teko-industrien, dens bedrifter og produkter. Hovedoppgaven er å gi service og informasjon til medlemsbedriftene når det gjelder blant annet arbeidsgiverspørsmål, logistikk, immaterialrett, miljø & bærekraft, forskning & utvikling og handelsspørsmål.

For mer informasjon, gå inn på www.teko.se

TMR

TMR - näringslivets system för återvinning av förpackningar

Vi er koblet til TMR. TMR er næringslivets løsning på produsentansvaret for emballasje av plast, metall, papir/kartong og bølgepapp.

For mer informasjon, gå inn på www.tmr.seSøk om lån »
Mer info »