Handlekurv
Sortiment

Kjemikalier

Under produksjonen av en vare tilsettes iblant kjemikalier for å skape egenskaper som fargebestandighet, vannavvisning eller for å motvirke at det dannes nupper. Mange kjemikalier er helt ufarlige, mens andre kan være skadelige ved bruk eller om de kommer ut i naturen. Det er derfor viktig å begrense og fase ut skadelige kjemikalier i produksjonen ut fra sikkerhetsrisiko og miljøhensyn. Det er viktig for oss at kundene våre kan føle seg trygge med produktene våre.

Ellos stiller høye kjemikaliekrav og holder oss kontinuerlig oppdaterte på gjeldende lover som blant annet inkluderer EUs kjemikalieregelverk REACH. For oss er det viktig at vi vet hvilke kjemikalier som brukes og hvilke effekter disse har på mennesker og miljø. Vi deltar derfor aktivt i ulike nettverk, som for eksempel svenske Swerea Kemikaliegruppen og Kemikalieinspektionen, for å redusere kjemikaliebrukens negative effekter og finne bedre erstatninger.

Vi har en kjemikaliepolicy med krav og restriksjoner som alle leverandørene våre forplikter seg til å følge. For å sikre at kravene våre blir etterfulgt, utfører vi tester og stikkprøver hos uavhengige, autoriserte laboratorier. Vi benytter oss av den strengeste lovgivningen i de landene hvor vi er virksomme. Vi er konsekvente og opptrer likt på samtlige av våre markeder. Om et produkt blir underkjent, blir ordren annullert. Ingen produkter med underkjente kjemikalietester sendes ut for salg.

Ellos er restriktive når det gjelder produkter som inneholder antibakterielle stoffer, PVC, flammehemmere og perfluorerte stoffer. Vi tilsetter ikke disse virkestoffene aktivt, og jobber med å fase disse ut fra sortimentet vårt. Til fluorkarbonfri, vannavvisende impregnering bruker vi Rudolf Bionic Finish Eco, et mer miljøvennlig alternativ til vanlig PFC.

Søk om lån »
Mer info »