Made by Women

Made by women

Made by Women er en plattform skapt av kvinner, for kvinner. Vi vil fremheve autentiske, ærlige historier, og gi rom for kvinnestemmene. Her kan dere få med dere Chanelle Coleman Törnqvists historie. Hun er en kvinnes stemme – for alle kvinners skyld.

Folk tar seg den frihet å snakke om kroppen min. Det er kanskje ikke så rart med tanke på at vi hele tiden lærer å objektivere kropper som min.

At kvinnekroppen betraktes som et objekt har vi hørt før. Hvordan kommer det til uttrykk? Hva innebærer det i praksis at kroppen fraskrives individet for å tildeles betrakteren? For Chanelle betyr det spørsmål. Helt siden hun var barn måtte hun svare på dem, som om hennes kropp var en gåte folk bare måtte knekke. «Hvordan kan du være så slank?». «Du spiser vel ordentlig?». Å hele tiden få slike kommentarer fikk henne til å undre seg over sin egen helse. Selv om hun ikke la så stor vekt på det folk sa, merker Chanelle at hun først i voksen alder har forsonet seg med egen kropp, at hun er mer trygg i seg selv.Manus Scripts of Michaela Hamilton.

Made by women

Jeg har blitt ett med kroppen min, jeg har blitt en kvinne, og dette er den jeg er. Slank eller ei.

#equallywomen – our true values, unmasked and unfiltered.

Made by Women

Hver kvinne har en historie å fortelle. Noe eget og unikt, som i sin uretusjerte form når det som er vakkert. Vi har skapt en plattform for å løfte noen slike historier, naturlige og ærlige, fordi det er i dem vi kan finne noe å kjenne oss igjen i. Det er gjennom gjenkjennelse vi lærer – om oss selv og hverandre. Vi lar ulike kvinners stemmer høres, for alle kvinners skyld.