2021 har kommet og gått. Hver dag gjør noen noe for et mer likestilt, inkluderende samfunn, og vi på Ellos vil gjerne vise at vi setter pris på dem. Ellos Awards hyller de kvinnene som i løpet av året har brukt sine sosiale medier for å fremme kvinner, sette spørsmål ved normer, synliggjøre tabuer eller på annen måte jobbe for kvinnerettigheter.

Made by Women     |     #equallywomen     |     #equallybeautiful     |     #equallycreative     |     #equallyellos