I 2020 publiserte vi to ulike sjekklister. Den ene handlet om sosial bærekraft og den andre om økologisk bærekraft. Målet var å krysse av alt innen 2025, men bare ett år senere har vi kommet lengre i vårt arbeid enn vi trodde var mulig. Det er fortsatt mye å gjøre, men dette er det vi har lykkes med.

Vårt økologiske bærekraftarbeid går i korte trekk ut på å redusere vår klimapåvirkning i størst mulig grad. Å komme dit krever enorme omstillinger for oss på Ellos, og nye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er en jobb som vil ta tid. Men kanskje, kanskje trenger det ikke å ta riktig så lang tid som vi opprinnelig trodde. Les om hvor langt vi har kommet på bare ett år nedenfor!