Redusere vår miljøpåvirkning - Ellos.no
Handlekurv

Redusere vår miljøpåvirkning

Med ambisjonen om å bli en mer ansvarlig bedrift, er det viktig å se over vårt forbruk av ressurser i vår egen drift. Vårt mål er å minimere vår ressursbruk og mengden avfall, samtidig som vi forsøker å finne løsninger for å kunne gjenbruke og gjenvinne alt vi kan. Arbeidet med å redusere vår miljøpåvirkning går hånd i hånd med at vi reduserer våre kostnader gjennom å bruke ressurser mer effektivt. Gjennom en årlig miljørapportering har vi muligheten for å evaluere vår bedrifts miljøpåvirkning, og stadig bli bedre.

Redusert energiforbruk og fornybar elektrisitet

Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt forbruk av elektrisitet i våre lokaler i Viared i Sverige, og vi måler og følger opp vårt energiforbruk årlig. I 2015 byttet vi avtale slik at all elektrisitet kommer fra fornybare kilder, noe som har redusert CO2-utslippet fra vårt strømforbruk med 60%.

Effektive transporter

Vår største effekt når det gjelder utslipp av CO2 skyldes transporten av våre produkter fra våre leverandører til lageret vårt, og videre til våre kunder. Mesteparten av vår langtransport er med båt. Skip forbruker minst energi ettersom de kan transportere store volum, og er derfor et mindre miljøpåvirkende alternativ enn fly og bil. Vi jobber aktivt for å minimere våre flytransporter. Vi pakker varene våre slik at de skal ta så liten plass som mulig under transport, og vi streber etter å jobbe mer proaktivt med våre transportører for å effektivisere transportene og redusere utslippene.

Gjenvinning og kildesortering

Sirkulær økonomi, hvor ressurser gjenbrukes og gjenvinnes, er en av hjørnesteinene for at vi skal lykkes i å oppnå bærekraft i lengden. Vi vil ta vår del av ansvaret. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår kildesortering, og mer enn 90% av vårt avfall fra våre lokaler i Viared i Sverige, kildesorteres. Majoriteten av avfallet består av bølgepapp og plast fra emballasje. Vi jobber kontinuerlig med å redusere det avfallet som ikke kan gjenvinnes.

Tekstilgjenvinning

Produksjonen av klær og tekstiler er en ressurskrevende prosess. Gjenbruk eller gjenvinning er et bedre alternativ enn å kaste det i søpla. Ellos samarbeider med ulike organisasjoner og leverandører for å finne løsninger for å øke andelen av gjenbruk eller gjenvinning av tekstil. Defekte varer eller tekstiler som av forskjellige grunner ikke kan selges, kan – gjennom samarbeid med Renewcell, Emmaus Björkå og Borås Idésömnad – gjenvinnes til ny tekstil, gjenbrukes, omvandles til nye produkter og materialer, eller brukes som materiale for arbeidstrening. Vi har også begynt å bruke resirkulerte fibre i vårt sortiment i form av gjenvunnet polyester laget av brukte plastflasker. Ambisjonen er å fortsette med å øke andelen gjenvunnet polyester og andre resirkulerte fibre i sortimentet. Vi er med i flere samarbeider innen gjenvinning:

TMR - næringslivets system for gjenvinning av emballasje

Vi er koblet til TMR. TMR er næringslivets løsning på produsentansvaret for emballasje av plast, metall, papir/kartong og bølgepapp.

For mer informasjon, gå inn på www.tmr.se

T4RI

Textiles for Recycling Initiative ble dannet etter initiativ fra Svensk Handels medlemsbedrifter for å skape bedre forutsetninger for gjenbruk og gjenvinning av tekstiler. Vi vil ta vår del av ansvaret for at tekstiler gjenbrukes og gjenvinnes på best mulig måte. Vi vil være med og fremme et resirkuleringssamfunn, og sette miljøgevinst i fokus. T4RI er aktive i dialogene rundt gjenbruk, gjenvinning og produsentansvar av tekstil. Gjennom samarbeidet med T4RI vil vi finne løsninger som kan forenkle samarbeidet med ulike aktører innen tekstilgjenvinning.

For mer informasjon, gå inn på www.svenskhandel.se

Emmaus Björkå

Ellos samarbeider med Emmaus Björkå ved å donere defekte varer eller tekstiler som av forskjellige grunner ikke kan selges. Gjennom Emmaus Björkå kan majoriteten av produktene gjenbrukes ved salg i Emmaus Björkås butikker eller brukes som materialer ved arbeidstrening. Det som ikke kan gjenbrukes, resirkuleres til ny tekstil.

For mer informasjon, gå inn på www.emmausbjorka.se

Søk om lån »
Mer info »