Låneforsikring - Ellos Privatlån - Ellos.no
Handlekurv
Velkommen til

Ellos Privatlån

Betalingsforsikring

En ekstra trygghet dersom noe uforutsett skulle skje med din helse.

Forsikringen skal gi deg og din familie trygghet om du skulle bli utsatt for langtidssykemelding, ufrivillig arbeidsledighet/permittering, sykehusinnleggelse eller dødsfall. Vi tilbyr deg derfor muligheten til å forsikre ditt lån.

Betalingsforsikring omfatter:

  • Ufrivillig arbeidsledighet/permittering, mer enn 30 sammenhengende dager (gjelder lønnstakere)
  • Sykemelding, mer enn 30 sammenhengende dager (gjelder lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende)
  • Sykehusinnleggelse (gjelder bare alderspensjonister, førtidspensjonering eller uførepensjon)
  • Død på grunn av ulykke (gjelder alle)

Slik fungerer forsikringen

Dersom du skulle bli av rammet av arbeidsledighet/permittering eller bli sykemeldt i mer enn 30 sammenhengende dager, dekker forsikringen dine månedskostnader på lånet inntil 12 måneder.

Ved innleggelse på sykehus i mer enn 5 dager erstatter forsikringen lånets ordinære månedsbeløp. For hver påbegynte femdagersperiode ut over dette erstatter forsikringen ytterligere månedsbeløp i henhold til ovenstående, men ikke mer enn 12 månedsbeløp. I tilfelle forsikringstakeren dør som følge av en ulykke betaler forsikringen gjelden på tidspunktet for dødsfallet med opp til kr 50 000

Månedsbeløp

Månedskostnaden for forsikringen er 0,67 % av din aktuelle lånesaldo. Eksempel: Ved en saldo på 5.000 kr blir kostnaden 5.000 x 0,67 % = 34 kr i måneden som legges til på din månedlige faktura.

Forsikringsgiver er: Solid Försäkringsaktiebolag, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg SVERIGE Organisasjonsnummer: 516401-8482. For mer informasjon om vår låneforsikring kontakt gjerne vår kundeservice på telefon 23 96 34 50

Nedenfor finner du aktuelle vilkår for låneforsikringen:

Søk om lån »
Mer info »