Om Resurs Bank - Ellos Privatlån - Ellos.no
Handlekurv
Velkommen til

Ellos Privatlån

Om Resurs Bank

Det er Resurs Bank AB NUF som tilbyr Ellos Privatlån. Resurskonsernet tilbyr bank- og finanstjenester, samt forsikringsprodukter til detaljhandel, privatkunder og selskaper i Norden og deler av Europa. Resurs ble grunnlagt i 1977 og består i dag av selskapene Resurs Bank og Solid forsikringer. Resurskonsernet ble børsintrodusert som Resurs Holding den 29. april 2016 på Nasdaq, Stockholm. Resurs Bank er en av Nordens mest rasktvoksende banker og vår visjon er å være Nordens ledende nisjebank.

Ellos Privatlån har et nært samarbeid med Ellos og har i mer enn 20 år tilbudt finansielle tjenester til privatpersoner i Norge.

Vår kundeservice avdeling besvarer dine spørsmål og hjelper deg gjerne med å finne gode løsninger når du kontakter oss.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig er Resurs Bank v/konsernsjef (”RB”). De personopplysninger RB vil registrere og lagre om kontoinnehaver (den registrerte) vil bli brukt i henhold til personopplysningsloven. De personlige opplysningene som vil bli innhentet, registrert, lagret og benyttet er den registrertes navn, personnummer, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse, den bevilgede kreditten, kredittvurdering, inkludert opplysninger fra kredittopplysningsforetak og kjøpsinformasjon koblet til kredittkjøp og uttak ved benyttelsen av konto. Formålet med behandlingen av personopplysningene er kundeadministrasjon og oppfyllelse av RBs forpliktelser overfor kontoinnehaver og tredjemenn, oppfyllelse av lovbestemte myndighetskrav og beste mulig oppfølging av kundeforholdet, herunder informasjon om/markedsføring av podukter/tjenester RB kan tilby på vegne av seg selv og samarbeidspartnere, fakturering og gjennomføring av banktjenester, kredittjenester og andre finansieringstjenester som det inngått avtale om mellom RB og kontoinnehaver (den registrerte). Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger, til databehandlere (f.eks datasentraler mv) som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige i RB eller til den registrerte selv ved forespørsel. Personlige opplysningene kan distribueres til andre selskaper i konsernet og deres representanter, samt andre samarbeidende selskaper, for markedsføring til kontoinnehaver.Ved å henvende seg til RB kan kontoinnehaver reservere seg mot at personopplysninger brukes til markedsføring eller videreformidles til redjemenn til dette formålet. Den registrerte kan be om å få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, den behandlingsansvarlige skal av eget tiltak eller på begjæring av den registrerte, rette mangelfulle personopplysninger, og den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis selskapet samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte, skal RB av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon i henhold til det foranstående.

Søk om lån »
Mer info »