Betalingsforsikring

En trygghet hvis noe uforutsett skjer

Du som har konto hos Ellos har mulighet til å tegne en Betalingsforsikring mediert av Resurs Bank AB. Betalingsforsikringen inkluderer også en vareforsikring. Forsikringen er tatt fram i samarbeid med Solid Försäkringar og Ellos kredittpartner, Resurs Bank. Forsikringen kan hjelpe deg med månedskostnadene for kreditten din hvis noe uforutsett skulle skje.


  » Forsikringsformidling


Skademelding Betalforsikring

  » Arbeidsledighet/sykemelding/sykehusopphold

  » Varebeskyttelse

  » Dødsfall som følge av ulykke


Forsikringsgiver er: Solid Försäkringsaktiebolag

Forsikringsformidler er: Resurs Bank AB (publ) NUF


Forsikringens pris: Månedspremien beregnes med 0,67 prosent av den aktuelle skylden ved fakturering. Laveste månedspremie å betale er kr 19,-. Om din konto er nedbetalt i en periode, belastes du ingen premie, da forsikringen er hvilende.


Les mer om og tegne Betalingsforsikring hos Resurs Bank her

Ring Resurs Banks kundeservice på tlf 23 96 34 50 hvis du har spørsmål.

Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.