BliBoende

Økonomisk trygghet ved plutselig inntektsbortfall
- nå kan du få opptil kr 6000 ekstra i måneden skattefritt, i opptil ett år!


Uansett om du leier leilighet, bor i borettslag eller eier egen villa (selveier) så har du hver måned et antall faste bokostnader som f eks leie, strøm, telefon, renovasjon, tv-lisens. Ved arbeidsuførhet, sykehusinnleggelse, eller pleie av nær pårørende minsker inntekten din betydelig. I vanskelige situasjoner som disse er det trygt med en forsikring som gjør at du slipper å bekymre deg for økonomien og dine faste bokostnader.

Ellos Norway AS i samarbeid med Mapfre Asisitencia kan nå tilby BliBoende – en unik forsikring som gir deg skattefri erstatning hver måned.

Du kan selv velge den forsikringserstatningen som passer deg best – kr 2000, kr 4000 eller kr 6000 skattefritt pr måned, i opptil 12 måneder. Penger som du kan disponere som du selv ønsker for å trygge din og familiens økonomi!

Forsikringen omfatter også dersom den forsikrede, p.g.a. en ulykke, dør. Forsikringen gir da erstatning med et fast beløp på 50.000,- som utbetales til forsikredes dødsbo.

BliBoende kan tegnes av deg som er 18-59 år og gjelder t.o.m. fylte 64 år, gjelder døgnet rundt, i og utenfor Norden.

  » Søk i brev

  » Les mer - BliBoende

  » Forsikringsvilkår

  » Skademeldingsskjema

  » Forsikringsvilkår før 1 februar 2015

  » Forsikringsvilkår før 20 april 2011

  » Skademeldingsskjema for skader før 1 februar 2015


Ring vår kundeservice på tlf 63 00 18 20 dersom du har ytterligere spørsmål.

Hvor mye koster forsikringen?
Om både du og din ektefelle/samboer/partner tegner BliBoende samtidig får dere begge 10% rabatt på nedenstående månedspremie!

Premien varierer avhengig av hvilken skattefri erstatning du velger hver måned.

Premie/mnd   Erstatning/mnd
79 kr/mnd 2000 kr/mnd
139 kr/mnd   4000 kr/mnd
199 kr/mnd   6000 kr/mnd

Forsikringsformidler
Ellos Norway AS

Forsikringsgiver
Mapfre Asisitencia
Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.