Ellos' produktansvar og kvalitet

Vi ønsker at de produktene som selges hos Ellos produseres med omtanke for mennesker og miljø. Ellos eier ingen egne fabrikker, men har et tett samarbeid med innkjøpskontor og leverandører i Asia og Europa. Mesteparten av vårt sortiment er egen design, noe som gir oss større mulighet til å påvirke varenes miljøpåvirkning allerede på designstadiet. Før vi starter et samarbeid med en ny leverandør, må leverandøren signere våre etiske retningslinjer, som inneholder krav og kriterier angående menneskelige rettigheter og gode arbeidsforhold som leverandøren forplikter seg til å følge.

Vi stiller høye krav til våre produkter, som må oppfylles for at du som kunde skal føle deg trygg. I vårt produktansvar utgår vi fra at produktene er sikre, har en god kvalitet, ikke inneholder farlige kjemikalier samt er produsert med omtanke for mennesker, miljø og med hensyn til dyrenes rettigheter.

Kvalitet

Kvalitet er viktig for oss. For å garantere høy kvalitet og sikkerhet, krever vi at våre leverandører følger europeisk og norsk lov. Om våre krav skiller seg fra de ulike landenes krav, krever vi alltid at de strengeste kravene oppfylles.

Ellos har krav til tester som validerer produktets egenskaper, funksjon, holdbarhet og sikkerhet som leverandørene må utføre før produktene kan godkjennes og leveres til oss. Eksempler på kvalitetstester som utføres for å sikre kvaliteten i våre produkter er vasketest, fargeekthet, nuppetest, slitasjetest og brennbarhet. Testene gjennomføres på sluttproduktene, men også kontinuerlig i løpet av hele produksjonsprosessen. Spesielle tester og stikkprøver utføres for å garantere at vi oppnår våre kvalitetskrav.

Vasketest

Ved vasking kan et plagg forandres i farge og form. For å sikre at plagget holder Ellos’ kvalitetskrav, utføres en helhetskontroll av plagget før og etter vask. I vasketesten kontrolleres krymping, vridning, søm, hull fra nål og om fargen holder ved vask med mer.

Tørr- og våtfellingstest

Ellos utfører tørr- og våtfellingstester på samtlige plagg som produseres. På mørke denimplagg opplyser vi om risikoen for tørrfelling via en etikett med advarsel, da mørk denim kan farge av på lyse møbler og klær ettersom stoffet er kraftig innfarget.

Nuppetest

Visse materialer har en tendens til å nuppe. Løse fiberender filtrer seg sammen og bygger nupper på materialets overflate. Disse materialene testes for å kontrollere at de oppfyller våre krav.

Nikkeltest

Knapper, glidelås, smykker og andre metalldetaljer som kommer i kontakt med huden nikkeltestes. Vi følger de lover som EU har bestemt.

Flammetest

Ellos forplikter seg til å følge de kravene som gjelder flammesikkerhet. Vi tester materialer som anses risikable, og sikrer at de oppfyller gjeldende lover og anbefalinger.

Kjemikalie- og pH-tester

Vi har i flere år hatt en liste som omfatter kjemikalier som overhodet ikke kan brukes i produksjon fordi de har helse- eller miljøfarlige egenskaper. Kjemikalier i listen kan ikke benyttes ved produksjon, og heller ikke finnes i det ferdige produktet. Vi utfører rutinemessige kontroller for å forsikre oss om at leverandørene etterfølger våre krav når det gjelder forbudte azofargeemner, formaldehyder, ftalater og pH-verdier.

Sol-, salt- og klorblekingstest

Badetøy brukes i klima- og værforhold som påvirker plaggets utseende. Vi tester alt badetøy for å sikre at fargen ikke blekes eller forandres i sollys, saltvann og klor.

Kjemikalier

I produksjonen tilsettes kjemikalier ved ulike produksjonsstadier for å for eksempel gjøre fargen og trykket bestandig, eller funksjonsplagget vannavvisende. Mange kjemikalier er helt ufarlige, men visse kan være skadelige. Vi jobber aktivt med å begrense og fase ut skadelige kjemikalier med hensyn til både leverandørene og kundenes helse, samt ut fra sikkerhetsrisiko og miljøsynspunkt. For oss er det viktig at våre kunder kan føle seg trygge med våre produkter.

Derfor stiller vi høye krav når det gjelder kjemikalier. Vi holder oss kontinuerlig oppdaterte angående gjeldende lover, der blant annet EUs kjemikalielovgivning REACH inngår, og vi faser ut de kjemikalier som viser seg å være skadelige. Det er viktig at vi vet hvilke kjemikalier som brukes og hvilke effekter disse har på mennesker og miljø. Vi deltar aktivt i forskjellige nettverk for å skaffe informasjon og kunnskap om kjemikalierisikoer for å redusere de negative effektene av kjemikaliebruk i produksjonen og finne erstatninger for farlige, skadelige og uønskede kjemikalier. Vi er blant annet medlemmer i Swereas Kemikaliegruppen for å sikre at vi holder oss oppdaterte innenfor disse spørsmålene.

Alle våre leverandører forplikter seg til å følge våre krav. Vi foretar stikkprøver for å sikre at våre krav blir fulgt. For oss er det selvsagt at vi er konsekvente og handler likt på samtlige av våre markeder. Vi følger derfor den strengeste lovgivningen i de landene vi handler. Vi er restriktive mot produkter som inneholder antibakterielle emner, PVC, flammehemmende midler og perfluorerte emner (PFC). Vi jobber aktivt med å fase ut disse fra vårt sortiment. Vi benytter Rudolf Bionic Finish Eco, en fluorkarbonfri, vannavvisende impregnering som er et mer miljøvennlig alternativ.

Barnesikkerhet

Vårt kvalitets- og sikkerhetsarbeid er ekstra viktig når det gjelder vårt barnesortiment. Vi har spesielle og strengere miljø- og sikkerhetskriterier for barn enn for øvrig sortiment. Alle våre barneklær skal følge kravene i den europeiske standarden EN 14682. Dessuten skal varene være designet og tilpasset nettopp for barn. Ellos policy er at våre barneklær aldri får utgjøre en fare for barnet, derfor jobber vi aktivt med å gjøre våre barneklær sikre å bruke.

Vi stiller spesielle mekaniske, fysikalske og kjemiske krav til vårt barnesortiment som oppfyller den europeiske og norske lovgivningen. Våre barneklær skal oppfylle oppsatte krav for flammebeskyttelse, snorer, bånd og knapper. Alle leker må være CE-merkede, noe som betyr at leken oppfyller EUs standard for leker og felles krav til sikkerhet. EUs direktiv for leker fastslår vesentlige sikkerhetskrav som en leke må oppfylle. Samtlige barneprodukter skal oppfylle våre krav angående kjemikalier. Når det gjelder hygieneprodukter for barn har Ellos strengere krav enn loven krever. Uten å kompromisse med produktenes kvalitet har vi blant annet valgt å kun jobbe med duftemner som minimerer faren for allergi.

Ellos deltar aktivt i arbeidet med å lage og standardisere retningslinjer for sikre barneklær i Norge/Sverige og på europeisk nivå gjennom samarbeide og dialog med Svensk Standard Standardisering (SIS).

Nedenfor følger noen av de sikkerhetskrav som skal være oppfylt på de varene som retter seg mot barn.

Knekte nåler

Alle leverandører som produserer barneplagg for Ellos’ regning skal kunne vise til dokumentasjon gjeldende knekte nåler for å sikre at ingen deler fra en ødelagt synål er igjen i plaggene.

Etisk design

Vi designer våre barneklær for å passe barn. Vi tenker mye på hvordan de skal være utformet for å tilpasses barnas bevegelsesfrihet og ikke virke støtende på noen. Det innebærer at vi velger bort visse symboler, tekster eller bilder som ikke stemmer overens med et godt menneskelig og demokratisk grunnsyn. Diskusjonen er viktig, og som en bedrift med et stort fokus på barn, vil vi ta vårt ansvar og løpende diskutere disse spørsmålene. Vi velger eksempelvis bort leker som kan assosieres med moderne våpen.

Øyne og nesers konstruksjon på kosedyr

Ellos har en streng sikkerhetspolitikk. For å sørge for at våre barneartikler er så sikre som mulig, skal ingen øyne eller neser i plast eller glass forekomme på kosedyr.

Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.