Ellos' husdyrhold

Ellos verner om dyrenes rettigheter og jobber for et godt husdyrhold. Vi stiller krav til våre leverandører om å følge godt dyrehold, og vi har som målsetning å forbedre velferden til dyrene i hele verdikjeden fra beite til transport og slakterier. Vår ambisjon er å arbeide for å oppnå full sporbarhet fra oppdrettere til leverandører. Vi ser det som viktig å opprettholde en kontinuerlig dialog med våre leverandører, og å samarbeide med andre bedrifter og organisasjoner til å arbeide sammen for å bidra til et bedre husdyrhold i vår bransje.

Ellos har vært medlem i den internasjonale avtalen Fur Free Alliance siden 2010. Vi arbeider for at dyrenes rettigheter tas hensyn til i alle deler av verdikjeden. Vi tillater ikke at kosmetiske og hygieniske produkter er testet på dyr. Alle produkter og ingredienser må følge det Europeiske rådets direktiv, 76/768/EEG.

Skinn

Skinnet i Ellos’ produkter kommer kun fra dyr som er avlet for næringsmiddelindustrien hvor skinnet er et restprodukt.

Pels

Vi selger ikke produkter som inneholder ekte pels i vårt sortiment. Unntaket er sauepels som regnes som skinn, da sauene avles opp først og fremst for kjøttproduksjon.

Angora

Ellos aksepterer ikke angoraull i sine produkter.

Ull

Vi jobber for godt husdyrhold, og aksepterer derfor kun ull fra leverandører med godt husdyrhold.

Merinoull

Vi aksepterer ikke mulesing, et inngrep som utføres på merinosau for å forhindre flueangrep, hvor huden klippes bort. Vi tar avstand fra dyreplageri, og aksepterer heller ikke klips som alternativ. Vi selger kun sertifiserte produkter i merinoull hvor leverandørene garanterer mulesingfri merinoull.

Hund og katt

Vi forbyr bruk av deler fra hund og katt i vårt sortiment.

Dun og fjær

Vi bruker kun dun og fjær fra fugler som er oppdrettet for næringsmiddelindustrien, og hvor dun/fjær er et biprodukt. Vi selger kun dun- og fjærprodukter med dokumentasjon og sertifikat som garanterer at dun/fjær er plukket fra døde fugler. Levendeplukking av dun og fjær eller tvangsmating er ikke akseptert.

Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.