Teknisk ordliste og kjøpsråd

På Ellos er vi nøye med å gi deg den beste løsningen til best pris, slik at du gjør en investering som du kan være fornøyd med i mange år. For å gjøre det enklere for deg når du kjøper våre tekniske produkter har vi sammenfattet noen kjøps- og forbrukerråd sammen med en teknisk ordliste. Ordlistene finner du under respektive område (f eks TV eller DVD) nedenfor.

TV

Kjøpsråd TV
Ordliste TV
Overgang fra analog til digital TV
Overgang til HDTV

DVD

Kjøpsråd DVD-spiller
Ordliste DVD-spiller

Blu-ray

Blu-ray spiller

Ledninger, kabler og overføringer

Ordliste signaloverføringer

Lyd

Ordliste lydtyper
Ordliste lyd- og bildekodinger

Digitalkameraer

Kjøpsråd digitalkameraer

Trådløse telefoner

Om trådløse telefoner

TV

Kjøpsråd TV

Det er flere ting som er bra å tenke på før du bestemmer deg for hvilken type TV du skal kjøpe. Tenk gjerne gjennom følgende spørsmål:


Vil du ha en vanlig TV, Plasma-TV eller LCD-TV?
Hvilken TV passer akkurat dine behov i design og kvalitet?
Hvordan skal du bruke din TV?
Skal du bygge opp et eget hjemmekino i stuen din?
Er en TV med innebygd digitalmottaker det beste alternativet?
Er det bare en enklere kjøkken-TV du behøver?

Generelt kan man si at jo større skjerm desto bedre dersom man vil ha bilder som føles virkelighetsnære. Noen tommers forskjell på den diagonale skjermstørrelsen kan innebære en stor forskjell for den totale flaten. Men dessverre må man regne med at en større skjerm også innebærer en høyere pris dersom man ikke vil gi avkall på kvaliteten.

Ordliste TV

CRT bildeformat 4:3

CRT bildeformat 4:3 er bildeformatet på en tradisjonell TV. Det innebærer at forholdet mellom bredden og høyden er fire til tre. Bildet er altså 1,33 ganger bredere enn det er høyt.

CRT bildeformat 16:9 Widescreen

CRT bildeformat 16:9 er bildeformatet på en Widescreen-TV. Det innebærer at bildet er 1,78 ganger bredere enn det er høyt.

Frekvens (50Hz eller 100 Hz)

Frekvensen betegner antallet svingninger pr sekund, og måles i Hz (Hertz). En vanlig TV oppdaterer bildet 50 ganger i sekundet (50 Hz). En TV med 100 Hz oppdatrerer bildet 100 ganger pr sekund noe som gjør bildet mindre flimrete og mer behagelig å se på.

LCD

LCD er en forkortelse for Liquid Crystal Diode og oversettes med "flytende krystallskjerm". Teknikken er lenge benyttet for flate skjermer til datamaskiner, og begynner nå også å bli vanlig i flate TV-apparater. En LCD-TV kan gjøres så liten som helst men blir dyrere enn en Plasma-TV dersom den er større enn 42 tommer.

OLED

OLED er en forkortelse for Organic Light Emitting Diod. De kommer sansynligvis til å erstatte LCD-panelene fordi de både er tynnere og mer effektive, men alle problemer er ikke løst enda. Det kommer til å drøye flere år før dette formatet blir aktuelt for TV-bruk. Om det blir framtidens standard vites ikke enda.

Plasma-TV

En Plasma-TV har en plasma-display hvor bildet skapes av små edelgassfylte bobler som bringer frem lys i selve glasset. Ettersom pixlene er relativt store kan det ikke lages små apparater. De blir mye mer kostnadseffektive når de er større enn 42 tommer. Lysstyrken er høy i begynnelsen men avtar med tiden. Regn med en noe kortere levetid enn en vanlig TV.

SED

SED (Surface-conduction Electron-emitter Display) kommer sannsynligvis til å erstatte CRT, Plasma og store LCD ettersom de begge er tynnere og mer effektive. For TV-bruk kommer det til å drøye flere år før dette formatet blir aktuelt. Om det blir framtidens standard vites ikke enda.

RPTV Bakprojeksjons-TV

RPTV Bakprojeksjons-TV er en TV med innebygd projektor og speil, som viser bildet på bildeskjermen. Bildeskjermen er som oftest laget av plast i stedet for glass, noe som gjør at den blir lettere.

MHP

MHP er en forkortelse for Multimedia Home Platform, som er et grensesnitt mellom interaktive programmer for den digitale TV'en og selve digitalboksene. Tanken med MHP er at det skal være et åpent system som erstatter dagens ulike standarder.

Projektor

En projektor gir den absolutt beste kinofølelsen, men krever et mørkt rom. For øyeblikket skjer en kontinuerlig utvikling av projeksjonsduker som reflekterer lyset slik at man får et kraftfullt bilde i vanlig rombelysning. En hjemmekino-projektor bør ha formatet 16:9 istedenfor 4:3 og være utstyrt med en vifte som ikke gir mye lyd.

Pixler og oppløsning

Elektroniske bilder er oppbygd av et antall punkter, pixler, hvor hver pixel tilsvarer en farge eller gråtone. Jo flere antall punkter, desto bedre oppløsning og dermed bedre bildekvalitet. Ordet pixel kommer fra engelske Picture element.

PAL

PAL er en forkortelse for Phase Alternation Line, som er den bildestandarden som benyttes i Sverige og i større deler av Vesteuropa.

NTSC

NTSC er en forkortelse for National Television System Committee, som er den amerikanske bildestandarden.

Progressive Scan

Progressive Scan er et signal hvor hele bilderuten vises opp på en gang. Det innebærer at alle bildets linjer vises samtidig, i motsetning til en interlaced (sammenflettet) signal hvor kun annenhver linje av bildet synes samtidig. Med Progressive Scan kan man få et betydelig mer stabilt og roligere bilde, ikke minst dersom man benytter seg av en projektor.

Interlaced signal

Interlaced betyr sammenflettet. Å bruke sammenflettede signaler er en vanlig teknikk for først å håndtere de ulike, og deretter de jevne linjene på en bildeskjerm. De flettes sammen og gir inntrykk av at bildefrekvensen er dobbelt så høy.

Kontrast

Et bra kontrastnivå er å foretrekke da det gjør bildet skarpere og klarere. Kontrasten beskriver hvor stor forskjellen er i lysstyrke mellom den lyseste og den mørkeste delen av et bilde. For en Plasma-TV bør kontrastverdien være 3000:1 og for en LCD-TV mer enn 500:1.

Overgang fra analog til digital TV

Sveriges riksdag har besluttet å innføre digitale TV-sendinger i bakkenettet og at analoge sendinger skal forsvinne helt. Overgangen fra analogt til digitalt nett kommer til å skje etappevis, med start høsten 2005. Senest i februar 2008 skal hele overgangen være gjennomført. For mer informasjon, se www.digitaltvovergangen.se.

TV-seere som i dag ser på TV med vanlig TV-antenne blir tvunget til å kjøpe en digitalbox som kobles til TV'en eller en TV med innebygd digitalbox.

Digitalboxen omvandler de digitale signalene til analoge signaler som TV'en kan forstå. Hvert TV-apparat behøver en egen digitalbox. Dette fordi digitalboxen bare kan avkode en kanal om gangen. I prinsipp kan man koble inn flere TV-apparater til boxen, men da kan apparatene ikke vise ulike kanaler samtidig. TV-seeren som bruker kabel-TV eller parabolantenne, påvirkes ikke av overgangen til digital TV om ikke den spesielle leverandøren sier annet.

Sverige er langt i fra det eneste landet som går over til digitale sendinger. Nesten hele Europa forbereder seg for en overgang.

Norge

Har enda ikke tatt noen beslutning omkring overgangen, men man diskuterer å innføre digital TV i løpet av 2007. I Sverige bruker man MPEG 2 som standard for digital TV, mens man i Norge kommer til å benytte MPEG 4. Les mer om MPEG nedenfor.

I Danmark

Har de fleste husstander kabel-TV og bare en liten andel bakkebundet TV. Der planlegger man å gå over til digital TV i løpet av 2007 med en suksessiv overgang til år 2009.

Finland

Stenger det analoge nettet i august 2007. Dersom du allerede nå kjøper en digital TV-box eller en TV med innebygd digitalbox via Ellos får du tilgang til tolv gratis TV-kanaler.

Digital TV-box

Hvilken type digital TV-box man benytter avhenger av om det handler om digitalt mottak via kabel, parabol eller vanlig antenne (bakkesendinger).

Lydmessig har boxene enten analog lydutgang eller utgang for Dolby Digital 5.1. Det sistnevnte innebærer at boxen både kan benyttes til hjemmekinosystem og DVD-spillere.

Noen kanaler sendes fritt uten behov for abonnement. Sveriges Television og Utbildningsradion, TV4 er slike kanaler som sendes uten kostnad. Andre kanaler krever abonnement som koster penger. Ofte abonnerer man da på et forprogrammert programkort som plasseres i digitalboxens avleser.

I dag finnes det tilgang til over 30 kanaler i det digitale TV-nettet. Kontroller at din digitalbox har plass til et programkort slik at du kan benytte deg av betalkort-mottak.

TV med innebygd digitalmottaker

Det finnes dessuen TV-apparater som har en innebygd digital mottaker. En innebygd digital TV-box gjør at du kan se direkte på digital TV uten noen box. Videosignalet konverteres ikke til analoge signaler, men håndteres hele tiden digitalt, som gir en forbedret bildekvalitet. Dessuten har mange modeller en innebygd CAM-mottaker som avkoder tjenester for betal-TV.

Overgang til HDTV

HDTV står for High Definition Tele Vision og blir kalt for høyoppløsnings-TV eller skarp-TV på norsk. HDTV-sendinger finnes i dag blant annet i Japan og USA.

I løpet av høsten 2002 ble det gjort tester som viste at HDTV meget vel kan sendes ut over det digitale bakkenettet. På tross av det er HD enda å betrakte som en framtidig teknologi. Man har f eks ikke blitt enig om noen europeisk standard enda. Om HDTV innføres i det digitale bakkenettet ligger det flere år fremover i tid og kommer sannsynligvis til å skje suksessivt. Vil du være forberedt allerede nå kan du se etter symbolet HD-READY.

HDTV

Om man sammenligner HDTV med digital TV kan man med sikkerhet si at digital TV sendes i oppløsning 720x576 pixler, mens det finnes ulike standarder for HDTV-sendinger.

Ofte benyttes uttrykket 720p for HDTV (1280x720 pixler, progressiv). Den standarden egner seg best for bilder med mye bevegelse, f eks sportssendinger.

Standarden 1080i som står for 1920x1080 pixler, interlaced (sammenflettede) gir en utrolig detaljrik oppløsning og skaper bedre og roligere bilder.

Standarden 1080p med 1920x1080 pixler og progressive scan er det formatet som man kaller for riktig HD eller full HDTV. Den krever mye større båndbredde enn de PAL-utsendinger som vi har i dag.

HD-Ready

Merkingen HD-Ready garanterer at din investering kommer til å fungere i framtiden. Bransjeorganisasjonen European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA) har fastlagt de offisielle kravene for at en TV skal få bære symbolet.

DVD

Kjøpsråd DVD-spillere

En DVD-spiller fyller samme funksjon som en video for å vise film hjemme. En DVD-spiller er også en CD-spiller. Den kan både spille vanlige CD-plater og gjengi bilde. DVD-platenes lyd og bilde har meget god kvalitet.

Ordliste DVD-spillere

DVD

DVD er en forkortelse av Digital Versatile Disc og er en optisk plate med høy kapasitet. Versatile betyr mangesidig og det finnes også flere ulike DVD-format på markedet. DVD-plater som man bare kan spille inn på en gang kalles DVD-R og DVD+R (f eks ferdiginnspilte kjøpefilmer). De man kan spille inn på flere ganger kalles DVD-RW og DVD+RW.

Sone-DVD

For at filmselskapet skal kunne kontrollere sin filmdistribusjon er verden inndelt i ulike soner. Europa tilhører Sone 2, mens USA tilhører Sone 1 og Asia Sone 3. En DVD-spiller fra en sone aksepterer bare filmer fra den sonen. Om DVD-spilleren er sonefri kan man bruke filmer fra alle soner.

Blu-ray spiller

En Blu-ray spiller har samme funksjon som en DVD-spiller. Foruten Blu-ray-plater kan den i tillegg spille vanlige CD- og DVD-plater.

Blu-ray er et optisk plateformat som benyttes for å lagre høyoppløst video og spill. Blu-ray benytter blå laser som har en smalere stråle enn rød laser som benyttes for DVD, noe som gir Blu-ray fem ganger høyere kapasitet enn DVD-formatet. Blu-ray-plater er produsert av hardere og mer ripesikker plast for økt holdbarhet.

Ledninger, kabler og overføringer

Ordliste signaloverføringer

For å få de beste signaloverføringene for bilde, lyd og data så anbefaler vi at du benytter best mulig overføringskontakter. Signaloverføringene kan skje med hjelp av ledninger og kabler eller trådløst.

Kompositvideo, FBAS eller CVBS

Kompositvideo, FBAS eller CVBS benyttes for overføring av analogt bilde mellom f eks en TV og en antenne eller mellom en TV og en video. Det er det enkleste overføringssystemet for analogt bilde. Det innebærer at all bildeinformasjon, både farge og svart/hvit, overføres sammen i en kobbertrådkabel. Denne koblingen kalles også CVBS (Composite Video Blanking Sync) eller FBAS. Dette overføringssystemet gir dårligst bilde og klarer ikke HD-oppløsning (High Definition, høyoppløst bilde).

S-video

S-video er et bedre system for overføring av analogt bilde mellom f eks en TV og en video eller en video og en projektor. Fargeinformasjonen (krominansen) overføres separat fra lysstyrke (luminans) og synkroniseringssignal i en kobbertrådkabel. En S-video kalles også for Y/C eller S-VHS. Den klarer ikke HD-oppløsning.

RGB

RGB er en meget bra standard for overføring av analogt bilde mellom f eks en TV og en video. Overføringen kan gjøres i f eks en S-videokabel. Bildeinformasjonen er oppdelt i tre kobbertrådspor og overføres som tre skilte signaler i rødt, grønt og blått. Systemet kan i prinsipp håndtere HD-oppløsning men gjør det ikke så ofte. Man skal ikke forveksle RGB med komponentvideo selv om de ligner hverandre.

Scartkontakt

Scartkabelen er den kabelen som man kobler mellom f eks en TV og en DVD, en TV og en hjemmekino eller en video og en DVD. En scartkontakt er en multitilkobling for lyd og bilde som kan overføre flere ulike signaler, f eks RGB, kompositvideo, S-video og lyd. Den klarer ikke HD-oppløsning.

VGA eller DSub

VGA eller DSub er en kabel som f eks kan benyttes ved overføring av bilde mellom en data og en bildeskjerm eller mellom en data og en dataprojektor. Den kan også brukes som forlengelsesledning. Ved overføring til en projektor er den et bedre alternativ enn en S-video. VGA eller DSub overfører en variant av RGB-signaler (benevning RGBHV). Den klarer også HD-oppløsning.

Komponentvideo

Komponentvideoen er en digitalkabel som sender digitale signaler med lys, både i farge og i sort/hvitt. Komponentvideoen er enda bedre enn RGB og kalles også for Y-Pb-Pr, Y-Cb-Cr. YB-Y R-Y eller YUV. Den klarer normalt også HD-oppløsning.

HDMI-tilkobling

En HDMI-tilkobling sørger for overføringer mellom en HDTV-box og en TV eller mellom en DVD og en TV. HDMI-tilkobling (High Definition Media Interface) er en ny type tilkoblingskontakt. Blant talsmenn for HDMI og HDCP finnes filmselskaper, ettersom kablene krypterer signalene som går gjennom ledningen. Det gjør at det ikke kan innholde noe som er piratkopiert. Ettersom den kan overføre både lyd og bilde digitalt er det mulig at den kommer til å erstatte scartkontakten.

DVI-tilkobling

DVI-tilkobling (Digital Visual Interface), er en kabel for overføring mellom en PC og en bildeskjerm eller en DVD og en bildeskjerm. DVI-tilkoblingen er en digital måte å føre over bildesignaler. DVI-D sender kun digitale signaler, mens DVI-I kan sende både analoge og digitale signaler.

Lyd

Med lyd menes mekaniske svingninger av frekvenser som ligger innen grensen for hva et menneske kan høre. Et barn kan oppfatte mellom 20-20.000 Hz, men spennvidden for hva man kan høre krymper med alderen.

Ordliste lydtyper

Mono

Mono kommer fra Hellas og betyr ensom eller enkel. Monolyd innbærer at det bare finnes en lydkanal. Lyden kan være i mono også om det finnes to høyttalere.

Stereo

Den vanligste lydtypen er stereo eller Nicam stereo. En stereo-TV har både to høyttalere og to separate lydkanaler. På den måten får man en meget mer realistisk og naturtro lyd.

Nicam Stereo

Nicam Stereo er et digitalt overføringssystem for stereolyd til de TV-systemene som vi bruker i blant annet Sverige og Norge for lyd i maksimalt to kanaler. Det gir en lydkvalitet i nivå med lyden fra en CD-plate.

Hi-fi

Hi-fi er en forkortelse for High Fidelity og står for høy pålitelighet i lydinnspillinger og lydgjengivelser. Hi-fi garanterer god lydkvalitet.

Balanse

Balansen beskriver den relative lydstyrken mellom ulike kanaler i et stereo- eller flerkanalssystem, det vil si hvor høyt du spiller i de ulike kanalene eller høyttalerne i forhold til øvrige kanaler eller høyttalere.

Surroundlyd

Surroundsystem er et samlingsnavn for lydsystem for hjemmekinoanlegg med lyd fra flere enn to kanaler. Det innebærer at du får følelsen av å være omgitt av lyd. Du får en romfølelse i lyden og kan høre hvor det kommer fra.

Surroundhøyttalere

En benevnelse på alle høyttalerne i et hjemmekinosystem bortsett fra subwooferen. Et vanlig hjemmekinosystem består av fem (eller flere) små høyttalere pluss en subwoofer. Surroundhøyttalerne kalles noen ganger for satellitthøyttalere.

Diskant

Diskant er det aller høyeste toneomfanget i det hørbare området. Vanligvis benevnes frekvensomfanget til mellom 3000-20000 Hz som diskant.

Mellomregister

Mellomregisteret har frekvenser som ligger mellom de lave og høye frekvensene. Vanligvis nevnes frekvensomfanget 300-3000 Hz som mellomregister. Det menneskelige stemmenivået ligger innen dette frekvensomfanget.

Bass

Bassen er det aller laveste toneomfanget innenfor det området vi kan høre. Vanligvis nevnes frekvensomfanget 20-300 Hz som bass. (Se også subwoofer).

Subwoofer

En subwoofer er en høyttalerenhet for gjengivelse av den aller laveste bassen, ca 20-100 Hz. En aktiv subwoofer, som er vanligst, er en basshøyttaler med innebygd forsterker. Jo lavere frekvens lyden har, desto vanskeligere er det å høre hvilken vei lyden kommer fra. Derfor er det ikke like viktig hvor i rommet man plasserer subwoofer-høyttaleren. Derimot bør man ta hensyn til at subwooferens frekvenser (toner) kommer til å reflekteres og forsterkes om den står nær en vegg. Stiller man den i et hjørne så forsterkes lyden ytterligere.

Centerhøyttalere

En centerhøyttaler skal gjengi lyden som befinner seg midt i bildet, f eks en dialog. Centerhøyttaleren bør plasseres over eller under TV'en for å få best lyd.

Ordliste lyd- og bildekodinger

Dette er egentlig litt utenom, men det kan allikevel være bra å kjenne til noe om forskjellen mellom de ulike lydkodingssystemene som i dag brukes i nye lydanlegg.

Dolby Laboratories ble grunnlagt i 1965 og er et amerikansk firma som produserer og selger lydforbedringssystemer. Dolby selger lydforbedringsstandarder på lisens til andre produsenter som i dag benytter dem i sine stereoanlegg.

Dolby Surround

Dolby Surround forandrer tokanalslyd (stereo) til fire kanaler. Disse fire kanalene er venstre foran og høyre foran, venstre bak og høyre bak. Det innebærer altså at den ikke avkoder noen centerkanal.

Dolby ProLogic

Dolby ProLogic (DLP ) forandrer tokanalslyd til fire kanaler. DLP er i bunn og grunn et analogt lydformat. Kanalene er høyre, venstre, center og surround.

De tre framre kanalene er i fullbåndsstereo mens den bakre kanalen er i mono. Tale styres til centerhøyttalerne. Andre lyder og effekter beveger seg fra venstre til høyre, fremover og bakover etter hendelsene på skjermen.

Dersom du vil kan du koble inn en subwoofer til et anlegg med Dolby ProLogic. Du får i så fall ikke noen spesiell lavbassignal, men benytter samme bassignal som går til fronthøyttalerne. Et delefilter gjør dette fordi de lave tonene bare høres i subwooferen.

Dolby ProLogic II

Dolby ProLogic II er en videreutvikling av Dolby ProLogic. Lyden avkodes her fra to til fem kanaler. Det gjør at man får to separate bakkanaler. Lyden er nå også i prinsipp i fullregister i alle fem kanalene. Man kan også koble inn en subwoofer for å få 5.1-lyd.

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital 5.1 er et digitalt lydformat hvor lyden overføres og spilles opp i maksimalt seks kanaler. Sifferbetegnelsen 5:1 står for at det er fem høyttalere og en bass. Det vanligste er fem kanaler pluss en subwoofer-kanal. De høyttalerne man bruker er høyre og venstre fronthøyttalere, centerhøyttalere, høyre og venstre bakhøyttalere samt en kanal kun for den laveste basslyden (subwoofer-kanal). Dolby Digital kan benytte maks 0,45 Mbit/s for lydoverføringen.

Dolby EX

Dolby EX er identisk med 5.1-lyden i sin utforming, med tillegg av en bakre centerkanal. Dolby EX kalles også for Dolby Digital 6.1.

DTS

Digital Theater Systems Inc heter firmaet som blant annet skapte lydformatet DTS. DTS fungerer akkurat som det betydelig mer vanlige Dolby Digital, men kan låte noe bedre på grunn av at lyden har høyere oppløsning og mindre komprimering. Mange mener at lyden er overlegen sammenlignet med Dolby Digital.

Mengden data som DTS benytter for lydinformasjon er maks 1,5 Mbit/s. Det betyr at DTS tar opp større plass på en DVD-plate enn Dolby. Derfor pleier ikke lydspor kodet med DTS å få plass på europeiske filmer, (sone 2). Det kommer av at mer informasjon skal få plass på de europeiske platene, blant annet dubbing til de store europeiske språkene.

DTS ES

DTS ES er identisk med DTS 5.1-lyden i sin utforming med tillegg av en bakre centerkanal. Formatet konkurrerer med Dolby EX. Akkurat som Dolby EX har DTS ES to høyttalere bak, men de er i mono. DTS ES kalles også for DTS 6.1.

THX

THX er et kvalitetssertifisert lydformat for kinoer som nå også finnes for hjemmekinoanlegg. Sertifiseringen omfatter hele produksjonen, fra innspilling til visning. THX ble oppfunnet av George Lucas, skaperen av Stat Wars og er sannsynligvis en forkortelse for Thomlinson Holman Experiment. En annen teori er at det kommer fra hovedpersonen THX1138 i Lucas første film.

THX EX

THX EX er et lydformat og en certifiering. Den tilsvarer Dolby EX og DTS ES og kalles også for THX 6.1.

MPEG

MPEG er en forkortelse for Moving Pictures Experts Group. Det er en internasjonal standardiseringsgruppe innen ISO/IEC for standardisering av filformat for bevegelige bilder og lyd. Gruppen ble grunnlagt i 1988 og har prestert følgende:

  • MPEG 1: En standard for audio- og videokoding, der MP3 inngår.
  • MPEG 2: En standard for DVD og Digital TV.
  • MPEG 3: En standard for HDTV som ikke brukes lenger.
  • MPEG 4: En standard for multimedia på Internett og i mobil form. Grunnen for bildeformatet er DivX, som er det vanligste formatet.
  • MPEG 7: En kommende standard for beskrivelse av multimedia.
  • MPEG 21: En kommende rammeverkstandard for multimedia.

Bra å vite: I Sverige bruker man MPEG 2 som standard for digital TV, mens man i Norge kommer til å bruke MPEG 4.

JPEG

JPEG står for Joint Photography Experts Group og er et organ som utarbeider flere bildefilformat for fargebilder. Det mest kjente heter JPEG. JPEG bruker negativ komprimering som gjør at man mister en del informasjon fra originalbildet. Det gjør at filen blir vesentlig mindre enn tidligere.

DivX

DivX (Digital Video Express) er en såkalt codec (encoder-decoder) som kan kode og spille opp filmer. En codec, eller omkoder, kan behandle og tolke data på ulike måter. Den kan f eks kraftig komprimere datamengden i en film og allikevel beholde bildekvaliteten relativt bra. En DivX består av bevegelige bilder komprimert i hht MPEG 4-standarden. Sammenlignet med en DVD som bruker MPEG 2-teknikk så kan en DivX gjøre filmens størrelse (datamengde) mye mindre.

HDMI

HDMI er en forkortelse for High Definition Multimedia Interface, og er en måte å sende såvel bilde som lyd digitalt. For bildet benyttes DVI-standarden og det som sendes er alltid HDCP-kryptert.

Digitalkameraer

Kjøpsråd digitalkameraer

Når du skal kjøpe et nytt digitalkamera finnes det flere ting å ta hensyn til. Blant annet kan det være bra å tenke på hvor mange pixler du vil ha, hvor kraftig processor du behøver og hvilken linse du vil ha.

Den største fordelen med digitalkamera er at digitale bilder kan redigeres, spares på dataen, sendes videre med e-post eller legges på Internett. Du benytter ingen vanlig film men sparer dine bilder på et digitalt minnekort.

Av bildene du tar med ditt nye digitalkamera, kan du lage egne papirkopier ved å benytte en egen printer.

Oppløsning/megapixel

Kvaliteten på bildene varierer avhengig av kameraets oppløsning. Oppløsningen måles i "pixler" og "megapixler". En pixel er et punkt. Digitalkameraets bilder er altså oppbygd av punkter. En million pixler er det samme som en megapixel. Billigere kameraer kan ha en høy pixelstyrke med dårlig kvalitet i helheten.

Digitalkamera fra 3-4 megapixler

Et digitalkamera med 3-4 megapixler er et bra valg for amatører, entusiaster og vante fotografer. De fleste kameraer er helt automatiske, små smidige og enkle å bruke til tross for at de har mange funksjoner. Noen kameraer har også manuelle innstillinger. Kvaliteten er bra nok for publisering på webb og for papirbilder i normal størrelse eller med en viss forstørrelse.

Digitalkameraer fra 5 megapixler

Når det gjelder kameraer med 5 megapixler og oppover finnes det både kameraer i proffklassen og for deg som er virkelig interessert i fotografering og mindre kompaktkameraer. Kvaliteten er så bra at du kan lage store forstørrelser. I dag finnes det ofte både manuelle og automatiske innstillinger som gjør at du kan ta fantastiske bilder.

Minnekort/lagringsmedia

Det finnes flere ulike minnekort på markedet. Minnekortet sitter i kameraet. Der lagrer du dine bilder, akkurat som med en vanlig film. Når du kjøper et nytt kamera er det vanlig å få et 16MB minnekort som startpakke. Det rommer kun et fåtalls bilder, så det kan være lurt å komplettere med et større minnekort med en gang.

Trådløse telefoner

Hvis telefonledningen ikke er lang nok, er det bra med en trådløs telefon. De fleste telefoner på markedet i dag er digitale telefoner som gir mindre forstyrrelser og klarere lyd. De kalles også for DECT, som står for Digital Enhanced Cordless Phones.

Rekkevidde

Rekkevidden avgjør hvor langt man kan nå med telefonen uten å miste kontakten. Normalt er det i dag 300 meter. Denne avstanden gjelder ikke innendørs da vegger og gulv gjør at rekkevidden blir mye kortere.

Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.